Search
Close this search box.

110 miljoen voor natuurherstel

Fotograaf: Ronald van Wijk
Foto: Ronald van wijk

De provincie Noord-Holland vraagt 110 miljoen euro aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor herstel van de natuur. Met het geld wil de provincie 150 maatregelen nemen die kwetsbare natuurgebieden helpen herstellen van de gevolgen van stikstofneerslag en andere negatieve invloeden op de natuur in de duinen.

Een groot deel van de aanvraag (circa 35 miljoen) is bedoeld voor de duinen van Noord-Holland. Het pakket van maatregelen is gebaseerd op de recent uitgevoerde natuurdoelanalyses en adviezen van de Ecologische Autoriteit. Uit die analyses komt naar voren, dat er nog een flinke weg te gaan is om de gestelde doelen voor de natuur in de duinen te bereiken.

Stikstof

“In onze natuurgebieden zijn de gevolgen van te veel stikstof goed te merken”, zegt gedeputeerde Rosan Kocken. “Bepaalde planten groeien extra sterk en verdringen kwetsbare soorten planten. Met dit geld kunnen we grote stappen zetten om onze natuur te herstellen. We pakken overwoekering aan, we verbeteren de waterkwaliteit en we zorgen voor het behoud van het unieke open duinlandschap.”

Maatregelen

De aanvraag wordt gedaan in het kader van het (landelijk) Uitvoeringsprogramma Natuur. Doel is om bron- en herstelmaatregelen te nemen die de negatieve gevolgen van stikstofneerslag op de meest kwetsbare natuurgebieden terugdringen. Voor de duinen gaat het om maatregelen zoals de omvorming van naaldbossen naar natuurlijke duinvegetatie, het herstel van de dynamiek in de duinen, de bestrijding van invasieve exoten zoals de watercrassula en rimpelroos, de aanpak van verwilderde katten, het herstel van vochtige duinvalleien, het herstel van duinheide en het herstel van konijnenpopulaties.

Marc Janssen, directeur Stichting Duinbehoud, reageert positief op de aanvraag van de provincie Noord-Holland: “het pakket van maatregelen is goed doordacht en hopenlijk kan er na jarenlange studies en vergaderen eindelijk weer werk worden gemaakt van herstel van de natuur in de duinen¨.

Gerelateerde berichten

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar bereikten de 27 EU-lidstaten al een akkoord over deze wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.
Vanaf de veerboot fietst ik met partner naar Den Hoorn, waar duinconsulenten Sytske en Adriaan Dijksen wonen. We praten over hun passie voor de natuur, ontwikkelingen op Texel en fietsen een rondje.
Afgelopen winter was een bijzondere periode voor wat betreft de regenval. In de maanden oktober tot en met december 2023 viel er 461 mm regen, dat is extreem veel. Door deze extreme regenval steeg het grondwater in de duinen tot ongekende hoogte.