Search
Close this search box.

Herfstverschijnselen, Nut en Noodzaak

In de Ganzenhoek (Noord Meijendel) Woensdag 3 oktober, start om 10.00 uur een excursie vanaf de Parkeerplaats tegenover hotel Duinoord. Natuurgidsen van het IVN nemen u mee door een zeer gevarieerd stuk duin, dat enerzijds bestaat uit bos, en anderzijds uit open duin. Daarnaast zorgen de Ganzenhoekplas, oorspronkelijk een infiltratieplas maar in 2007 teruggegeven aan […]

Geen verbindingsweg bij De Zilk

Dankzij succesvolle inspraak van Duinbehoud en lokale natuur- en milieu-organisaties is de verbindingsweg tussen de N208 en de N206 bij De Zilk van de baan. Ben ter Haar, de lokale belangenbehartiger van Duinbehoud, heeft op woensdag 19 september aan Provinciale Staten van Zuid-Holland uitgelegd dat de verbinding tot veel extra verkeer langs de duinen zou […]

Tapuiten en vergif

Herman van Oosten (Oenanthe Ecologie / Radboud Universiteit) en collega’s wilden weten waarom eieren van tapuiten in het Noord-Hollands Duinreservaat regelmatig niet uitkomen. Dit is een van de laatste kustpopulaties. Deze mooie zangvogel is sterk bedreigd en ontrafeling van de oorzaken is dan ook van belang voor adequate maatregelen. De dode eieren bleken vaak embryo’s […]

Duinen Vlieland Natura 2000-gebied

Bijna heel Vlieland bestaat uit duinen. Zo’n 300 hectare van het duingebied is bebost, verder is alles duin. Bovendien beschikt Vlieland over het hoogste duin van het Nederlandse waddengebied: het Vuurboetsduin, met een hoogte van 36 meter. Op dit duin staat de vuurtoren, die maar klein is, omdat hij zo hoog staat. In het verleden heeft het […]