Trekkende zeevogels

Het najaar is dé tijd om bijzondere zeevogels te zien. Vooral in september en oktober trekken honderden jagers en (pijl)stormvogels langs de Nederlandse kust. Jagers zijn verwant aan de meeuwen. Langs de Nederlandse kust zijn de kleine en de grote jager het algemeenst. Ze leven voornamelijk van vissen die ze van andere vogels afpakken. Kleptoparasitisme […]

De stikstofcrisis en de gevolgen voor de duinnatuur

Eind april 2020 presenteert het kabinet maatregelen om de stikstofcrisis te bezweren. In juni verschijnt het adviesrapport van de Commissie Remkes met een hele reeks van veel verder gaande aanbevelingen. Wat betekent de stikstofcrisis en de voorgestelde aanpak voor de duinnatuur en hoe zit het eigenlijk met dat ingewikkelde Programma Aanpak Stikstof (PAS)?

Dunea helpt singles van Meijendel. Reddingsoperatie rozenkransje

In duingebied Meijendel is Dunea een project gestart om het zeldzame rozenkransje te redden. Dit bijzondere plantje komt in Nederland nog maar op zes plaatsen voor. Zonder hulp zal het rozenkransje uit het Nationaal Park Hollandse Duinen verdwijnen. Het behoud van biodiversiteit staat hoog op de agenda van Dunea en van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Van zandbak naar rijke natuur: Het Groene Strand

Het Groene Strand Het project Het Groene Strand richt zich op het terugbrengen van natuur en natuurbeleving op de Nederlandse stranden. Door het aanpassen van het strandbeheer krijgt de natuur weer de kans zich te ontwikkelen. LandschappenNL, Provinciale Landschappen, Stichting Duinbehoud, IVN en Stichting Anemoon gaan aan de slag om huidige strandbeheer te veranderen en […]

Egelopvang in de duinen bij Den Haag

Op een prachtige plek in de Westduinen bij Den Haag is de egelopvang voor Den Haag en omstreken gevestigd. De opvang heeft haar handen vol aan de verzorging van gewonde of zieke egels die mensen vinden in de stad en in de binnenduinrand.

De wilde kardinaalsmuts kampioen herstelvermogen

Zij is beslist op haar mooist in het late najaar, wanneer de bladeren hun rode herfsttooi hebben gekregen, voordat ze afvallen. Ook de opvallende rozerode rijpe vruchten dragen bij aan die pracht. De vruchten hebben de naam aan deze struik gegeven: wilde kardinaalsmuts. De naam stamt uit een tijd waarin veel mensen nog wisten dat […]

Johan Krol, Duinconsulent op Ameland

Johan Krol is al 32 jaar verbonden als ecoloog aan het Natuurcentrum op Ameland en kent het eiland als zijn broekzak. Hij is als het ware vanzelf steeds meer betrokken geraakt bij Stichting Duinbehoud.

Rust en Vreugd Afwisselend en rijk aan flora en fauna

Buitenplaats Rust en Vreugd in Wassenaar: hier vind je oude duinen met oud, hoog opgaand bos, een uniek heideveldje en een uitgestrekt weidegebied met koeien en schapen, uilen, valken, buizerds en in het voorjaar rijk bloeiende stinsenplanten.

De zuurbes

Ze zijn er weer: onze zuurbessen. In losse trosjes hangen ze, donkerrood om onze eetlust op te wekken. Stoplichtjes, want van groen kleuren ze via geel naar rood. Ze zitten vol vitamines, vooral vitamine C. De citroen is er jaloers op. Helaas, die zuurbessen zijn wel een paar maatjes kleiner. De vruchten zijn opvallend lang. […]

Wisselend seizoen voor strandbroeders

Het broedseizoen voor de strandbroeders loopt ten einde en was nogal roerig. In juni werden enkele bontbekplevieren en twaalf broedende dwergsterns gevonden op een anders druk bezocht recreatie-strand bij de Maasvlakte. Zij konden profiteren van rust en werden door vrijwillige vogelwachten geholpen om de eieren te beschermen. In enkele weken is de kolonie daar uitgegroeid […]