Duinbehoud ondersteunt bewoners in hun acties tegen Tata Steel

Tata Steel vanuit de Kennemerduinen door Piet Veel

De vraag lag al langer op tafel: moet Duinbehoud niet in actie komen tegen de grootvervuiler Tata Steel in Velsen-Noord? Door de grote hoeveelheid CO2-uitstoot en vervuiling van de omgeving met roet en chemische stoffen staat Tata Steel al lange tijd bekend als grote vervuiler. Ook is het bedrijf regelmatig negatief in het nieuws met “bedrijfsongelukken” veroorzaakt door het overtreden van de vergunningvoorschriften, zoals onlangs nog met de zwarte laag steenkoolgruis op de witte sneeuw.

Stinzenplanten, kleurrijke pareltjes in het strandwallengebied

Bostulp door Nico van Kappel

Wie zich in deze tijd van het jaar in het strandwallengebied begeeft kan er bijna niet omheen, de stinzenplanten. Al vroeg in het voorjaar leggen ze her en der een vrolijke kleurige deken over het landschap, meestal op (voormalige) buitenplaatsen waar ze ooit door de eigenaren zijn aangeplant.

Omgevingsdienst pakt illegaal strandrijden aan op Texel

Begin dit jaar heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in samenwerking met Politie Texel zeven bestuurders op heterdaad betrapt die met hun terreinauto’s door het beschermde Nature 2000-gebied De Hors reden.

Wandelroute Terschelling

Wandelaars in duinen Terschelling - foto Visit Wadden

Midsland polder, duinen en strand Lengte wandelroute: 10 km. Start: In het centrum van Midsland bij de hervormde kerk, op de hoek van Westenburen en Buitenlevenglop en nabij supermarkt Coop. Neem daar het smalle weggetje (Buitenlevenglop) voor de supermarkt in zuidelijke richting. Ga steeds rechtdoor het dorp uit en steek de Hoofdweg over. Na ca. […]

Met je hond naar de kust? Zo houd je rekening met de natuur.

Wandelaar met hond in de duinen door Philo van Lenning.

Ga je graag met je hond een wandeling in de duinen of op het strand maken? Let dan de komende tijd extra goed op de voorschriften in het gebied dat je bezoekt. Op 15 maart startte namelijk het jaarlijkse broedseizoen. Kustvogels zoals de strandplevier, scholekster en bergeend zijn begonnen aan de bouw van hun nesten. Ze zijn nu extra gevoelig voor verstoring door honden. Welke verstoring kunnen honden veroorzaken? En wat kun je als hondenbezitter om die verstoring te beperken?

In de nieuwste editie van kwartaalblad DUIN: Een dynamische Boschplaat

De Boschplaat aan de oostkant van Terschelling wordt beschouwd als één van de meest wilde stukjes Nederland. Toch gaat het niet goed in dit gebied. Daarom is er een ambitieus plan opgesteld: de Boschplaatvisie 2050. In het nieuwe nummer van kwartaalblad DUIN legt voormalig medewerker Freek Zwart van Staatsbosbeheer uit wat het plan inhoudt.

Strandwallen – uniek in Europa

Landgoed De Horsten, Wassenaar, uitzichtpunt Seringenberg door Gerrit van Ommering.

Na de laatste ijstijd is door afsmelten van de reusachtige landijskappen de zeespiegel ruim honderd meter gestegen. Door golf- en getijdenwerking ontstonden door zee opgeworpen zandbanken, de strandwallen. Zo gauw die wallen boven het hoogste zeeniveau uitkwamen, werden er duinen op gevormd. Daarom noemen we strandwallen ‘oude duinen’.

Reductie populatie damherten in Kennemerland-Zuid noodzakelijk

Damherten in Kennemer-Zuid door Olivier Visser

De biodiversiteit in Natura 2000 Park Kennemerland-Zuid – tussen Noordwijk en IJmuiden -­ lijdt  onder een overpopulatie van damherten. Om de biodiversiteit en de kwaliteit van de natuur op peil te houden, willen de beheerders het aantal terugbrengen tot ongeveer duizend dieren in 2022. Het damhert heeft in het duingebied geen natuurlijke vijanden. Het zijn […]

De invloed van honden op de kust

Wandelen door de duinen door Harry Schuitemaker

De aanwezigheid van honden zorgt voor meer verstoring van broedende strandplevieren. Dat is de conclusie uit recent onderzoek van de universiteit van Valencia. Is de hond dan niet meer welkom in de duinen of op het strand? Dat gaat ook weer wat ver. Duinbehoud denkt dat er in delen van het duingebied plaats is voor […]