Search
Close this search box.

De sluipende opmars van vakantieparken en strandpaviljoens

Strandhuisjes op Texel door Ronald van Wijk

Voor veel Nederlandse natuurliefhebbers is de Belgische kust met haar dichte bebouwing en bijna nergens meer rust en ruimte een waar spookbeeld. Maar ook langs de Nederlandse kust staan stranden en duinen onder druk door meer intensief recreatief gebruik.

De zeereep

Duinen met helmgras door Nico van Kappel

Het hoogheemraadschap van Rijnland, verantwoordelijk voor de zeereep van Scheveningen tot IJmuiden, heeft zijn beleid voor de zeereep vastgelegd in een nieuwe ‘Kustnota’, met daarin visie en doelstellingen voor de zeewering.

Brand of boskap leidt tot waardevol duingrasland

Bij Zeeweg met Zandblauwtjes door Cor ten Haaf

Een bosbrand of het kappen van bos leidt vaak tot grote ongerustheid. Toch valt de schade voor de natuur achteraf gezien vaak mee en kan een duingebied zich binnen tien jaar herstellen tot bloemenrijk kalkarm duingrasland.

Dol op de Duinen: Nico van Kappel

Nico van Kappel

In Dol op de Duinen zetten we elke maand een vrijwilliger of betrokkene van Stichting Duinbehoud in de schijnwerpers. Zij vertellen waarom de duinen een speciale plek in hun hart hebben. Deze keer: Nico van Kappel.

Mysterieuze mosjes

Fraai haarmos door Esther Hessing

Frietzakbeker-, Rendier-, Gaffeltand-, Klauwtjes-, Zandhaar-, Fijn Ladder-, Rafelig beker-? Wat hebben deze namen gemeen? Het zijn allemaal mosjes die voorkomen in onze natuur.

Natuurherstel in Noordwijk

Kraanmachine in de duinen van Noordwijk door Marion Bilius

Staatsbosbeheer Hollands Duin heeft een doorstart gemaakt met het verwijderen van invasieve soorten, zoals zwarte engbloem, rimpelroos en Amerikaanse vogelkers. Doel is herstel en uitbreiding van kalkrijke duingraslanden.