Search
Close this search box.

3 tips voor de mooiste natuurfoto’s

Oevervegetatie in natuurontwikkelingsgebied Spuimonding West door Nico van Kappel

De natuur in de duinen is een dankbaar onderwerp voor fotografen. Nico van Kappel, beeldredacteur van ons kwartaalblad DUIN, geeft 3 tips aan natuurminnende fotografen.

Gestelde natuurdoelen zijn onontkoombaar

Door Arthur.

Op 10 juni j.l. presenteerde het kabinet Rutte haar plannen voor de aanpak van de stikstofcrisis. Voor het duingebied betekent dit, dat met name de landbouw langs de binnenduinrand niet ontkomt aan een omschakeling in de bedrijfsvoering.

Dol op de duinen: Muriël Hendriks

Voor haar afstudeeropdracht kwam Muriël bij toeval terecht bij Stichting Duinbehoud. Zij ontwikkelde een positioneringsstrategie en bedacht de slogan ‘Koester de kust’.

Wandelen door de zeereep

Vandaag maak ik een wandeling bij Noordvoort, het strandreservaat tussen Noordwijk en Zandvoort. Ik doe dat met duinconsulent Marion Bilius.

Hoger Beroep Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort Rennstrecke in Holland

Stichting Duinbehoud gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 26 april 2022 om de natuurvergunning voor het Circuit Park Zandvoort in stand te laten.