Search
Close this search box.

Dol op de Duinen: Cor ten Haaf

Cor ten Haaf in het Kraansvlak door Theo Bakker

Vanaf de zeventiger jaren is ecoloog Cor ten Haaf bijna permanent met de duinen bezig. Dat begon toen hij als onderzoeksassistent betrokken was bij een onderzoek van TNO, waarbij het hele Nederlandse duingebied in kaart is gebracht. In dezelfde tijd ontstond Stichting Duinbehoud en gaf Cor zich op als een van de eerste donateurs.