Search
Close this search box.

Strandvogels zijn juist nu kwetsbaar.

Strandplevier door Johan Krol

Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.

Aanlanding van windenergie vanaf zee: ontzie de natuur

Kwade-Hoek door Nico van Kappel

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.

Samen voor de kust – Adrie Provoost

Tien jaar lang is Adrie Provoost actief geweest in de werkgroep Midden-Zeeland. Een groep van vijf personen die zich onvermoeibaar inzet voor de Zeeuwse kustnatuur.

Fietstocht Ameland: Eiland van Verlangen? 

Fotograaf: Gert van der Laan

‘Langs de Waddenkant heen, via de duinen terug of andersom; een kaart heb je niet nodig’. Dit advies van Duinconsulent Johan Krol werd door Gert van der Laan opgevolgd toen hij met partner per fiets het eiland verkende.

Behalen stikstofdoelen in 2030 onhaalbaar

Duinviooltje door Nico van Kappel

De stikstof- en natuurmaatregelen die het kabinet sinds 2021 heeft ingezet, dragen positief bij aan de toekomstige kwaliteit van de natuur. Naar verwachting daalt de gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarden met een derde tot 2030, maar daarmee liggen de wettelijke stikstofdoelen ver buiten bereik.

Natuur krijgt de ruimte in Hondsbossche Duinen

Fotograaf: Jos Lap

Langs de branding op het strand ten noorden van Camperduin lopen wandelaars. Ze bevinden zich aan de voet van wat nu de Hondsbossche Duinen heet. Een uniek kustbeschermingsproject tussen Camperduin en Petten in Noord-Holland.

Prijsvraag ‘Duinen en mensen’

Voor vernieuwing en aanvulling heeft de redactie van duinenenmensen.nl in samenwerking met Stichting Duinbehoud en Uitgeverij Natuurmedia een doorlopende prijsvraag ‘Duinen en mensen’ opgezet.