Search
Close this search box.

Aandacht voor bedreigde natuur op eerste Dag van de Duinen

Stichting Duinbehoud organiseert landelijke themadag in Naturalis

Zandduinen in de Kwade Hoek bij zonsondergang door Nico van Kappel

Op zaterdag 18 september organiseert Stichting Duinbehoud de eerste landelijke Dag van de Duinen. In Naturalis Biodiversity Center in Leiden bespreken belangstellenden en experts oplossingen tegen de achteruitgang van de Nederlandse duinnatuur. Natuurliefhebbers kunnen meedoen aan activiteiten langs de kust.

De Nederlandse duinen zijn rijk aan planten- en diersoorten. Het gebied heeft een grote variatie aan leefgebieden en een afwisselend landschap. Deze natuurlijke rijkdom staat onder druk door maatschappelijke ontwikkelingen: stikstofdepositie, verdroging, verstedelijking en recreatiedruk. Het rozenkransje en andere bijzondere planten worden zeldzamer. Ook broedvogels en dagvlinders gaan in aantal achteruit. Kenmerkende leefgebieden zoals de grijze duinen groeien dicht en soortenrijke vegetaties verdwijnen. 

Experts en excursies

Met de Dag van de Duinen vraagt Stichting Duinbehoud aandacht voor de bedreigde natuur in het duingebied. In Naturalis delen Marc Janssen, directeur van Stichting Duinbehoud, en cabaretier Hans Sibbel hun blik op natuur en biodiversiteit. Experts Annemieke Kooijman (Universiteit van Amsterdam), Luc Geelen (Waternet) en Dick Groenendijk (PWN) geven hun kijk op het toekomstige beheer en beleid van de duinen. De discussie wordt geleid door de wetenschappelijk directeur van Naturalis, Koos Biesmeijer.

Naast de bijeenkomst in Naturalis organiseert Stichting Duinbehoud langs de hele kust gratis excursies en activiteiten. De excursies worden geleid door lokale duindeskundigen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meer informatie is hier te vinden.

Over Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie die opkomt voor de natuur langs de hele Nederlandse kust. En voor de belangen van mensen die van deze natuur genieten. Van Zeeuws-Vlaanderen tot Schiermonnikoog. Duinbehoud maakt zich sterk voor de natuur bij bestuurders in dorpen, de provincie en de landelijke politiek.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.