Acties tegen Circuit Park Zandvoort gaan door

Al jarenlang voert Stichting Duinbehoud acties tegen het Circuit Park Zandvoort. De motivatie hiervoor is, dat de dagelijkse race activiteiten op het circuit zorgen voor veel overlast in de omgeving, zij verstoren de rust in het naastliggende natuurgebied en de uitstoot van stikstof is schadelijk voor de natuur. Met name tijdens de nationale en internationale races in de weekenden is de overlast en de schade enorm. De acties van Stichting Duinbehoud zijn weer opgelaaid met de komst van de Formule 1 naar Zandvoort.

In de tweede helft van 2019 is het Circuit Park Zandvoort begonnen met de voorbereiding van de Formule 1. Grote delen van het duingebied zijn vergraven en afgedekt met asfaltgranulaat, delen van de baan zijn verlegd en opnieuw geasfalteerd, geluidwallen zijn verwijderd, tunnels zijn gegraven en hoog op het duin is een nieuw gebouw geplaatst. Naast het Circuit Park Zandvoort is een feestterrein aangelegd en voorbereiding worden getroffen voor het plaatsen van tribunes in het duin. Een deel van deze werkzaamheden is (illegaal) uitgevoerd vooruitlopend op de vergunningverlening.

Door het indienen van handhavingsverzoeken heeft Stichting Duinbehoud weten te voorkomen, dat er een nieuwe weg werd aangelegd door het Natura 2000 gebied en moet een deel van het asfaltgranulaat worden verwijderd. Andere handhavingsverzoeken zijn door de provincie afgewezen met als argument dat de vergunning eraan komt.

Een actie van de Formule 1 teams om tijdens de racedagen te mogen rijden over het strand van Noordwijk naar Zandvoort (dwars door het strandreservaat Noordvoort) is dankzij de steun van vele organisaties en tienduizenden handtekeningen weten te voorkomen.

Op dit moment lopen er verschillende bezwaar- en beroepsprocedures tegen de afgegeven vergunningen in het kader van de wet natuurbescherming en de omgevingswet bij gemeente, provincie en rechtbank. De Stichting Duinbehoud voert deze acties samen met Rust bij de Kust, de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Mobilisation for the Environment. Ook Milieudefensie en Natuurbelang zijn betrokken bij de acties.

Foto: Marc Janssen

Gerelateerde berichten

Strandpalen genieten niet bepaald grote publieke belangstelling. Met zijn boek ‘Strandpalen van Nederland’ laat Martijn de Groot echter zien hoe onterecht dat is.
Imposante terreinwagens, spinnende wielen, opstuivend zand en op de achtergrond de zee. Het was een spectaculair schouwspel op het strand van Goeree-Overflakkee bij Ouddorp, op 16 en 17 september 2023.
De nieuwe KNMI’23-klimaatscenario’s laten zien wat Nederland de komende decennia mogelijk te wachten staat aan klimaatverandering. Het kan in alle seizoenen warmer worden, met meer tropische dagen en minder vorstdagen.