Advies Remkes: Grote piekbelasters als eerste aanpakken

“Duinen Meijendel” door Ronald van Wijk

Pak ook de grote industriëlen aan

Het advies van Johan Remkes is helder: om een stap verder te komen in de aanpak van de stikstof problematiek moeten als eerste de grote piekbelasters worden aangepakt. En als het aan de Stichting Duinbehoud ligt, dan zijn dit niet alleen de grote agrarische bedrijven, maar ook de grote industriëlen zoals Tata Steel en Schiphol. Want, zo stelt Marc Janssen, directeur van Stichting Duinbehoud: “60 procent van de stikstofdepositie komt niet vanuit de agrarische sector, maar vanuit andere sectoren. En die sectoren moeten ook hun bijdrage leveren aan de oplossingen voor de stikstofproblematiek”.

Toekomst natuur en landbouw

Een sterk punt in het advies van Remkes is dat het herstel van de natuurge lijk moet opgaan met een transitie van de landbouw. Alleen door samen te werken aan een toekomst voor natuur én landbouw komen we een stap verder. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de provincies, die een belangrijke rol hebben bij de uitvoering van het beleid op regionaal niveau, tempo gaan maken. Aan de vergadertafels moet worden gewerkt aan concrete actieprogramma’s. Er moeten resultaten worden geboekt in plaats van rapporten worden geproduceerd.

Bufferzones

Een belangrijk punt in het advies van Remkes is het zoneren van het landelijk gebied. Er worden rode zones voorgesteld waar de landbouw de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen, en gele zones rond de Natura 2000-gebieden. Deze gele zones (de bufferzones) moeten de Natura 2000-gebieden beschermen. Zij bieden ruimte voor extensieve landbouw of andere functies. Stichting Duinbehoud stelt bufferzones voor van circa 2 kilometer breed.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.