Bebouwing en verstening langs de duinrand gaan maar door

Stichting Duinbehoud, Het Zijper Landschap en de KNNV-afdeling regio Alkmaar – Den Helder gaan in verweer tegen de uitbreiding van Hotel Corfwater in Petten en de omvorming van de aanliggende camping tot bungalowpark. Deze organisaties hebben ieder een zienswijze ingediend tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan. Kern van de zienswijze is dat de effecten op en verstoring van het aanliggende Natura2000-duingebied niet of onvoldoende zijn beschreven en onderbouwd.

Het college van burgemeester en wethouders van Schagen heeft onlangs positief besloten over de ontwerpplannen voor hotel en camping. Dit is het zoveelste plan om hotelaccommodatie langs de kust uit te breiden en een camping om te vormen tot bungalowpark.

Hotel en camping liggen tegen het Europees beschermde duingebied ‘Zwanenwater en Pettemerduinen’ aan. De locatie van het hotel valt tevens binnen het Natuurnetwerk Nederland en ligt op het kustfundament (primaire waterkering). Het huidige hotel (voormalig ‘Huis ter Duin’) is een provinciaal monument en moet in de huidige staat behouden blijven. Maar volgens de gemeente is er nog voldoende ruimte voor vijf nieuwe, hoge hotelgebouwen, samen goed voor 240 kamers. Ook voorziet het plan in extra parkeerruimte.

Dit zorgt voor aantasting van het open landschap, aantasting van o.m. het leefgebied van de gewone dwergvleermuis en verdwijnen van een stuk duinheide. Ook zal verdere druk op de duinen toenemen door recreatie, verkeersbewegingen en lichtintensiteit.

Zie ook: https://flessenpostuitschagen.nl/hotel-corfwater

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.