Search
Close this search box.

Bevordering natuurwaarden op de stranden

de Kwade Hoek door Nico van Kappel
De Kwade Hoek door Nico van Kappel

Het strand is veel meer dan een zandvlakte. Enthousiast zijn de duinconsulenten over het Groene strand project, de Zandmotor, de groenknolorchis in Spanjaardsduin en andere natuurwaarden op de stranden.

Groene Strand Wimpels uitgereikt

Acht Nederlandse stranden ontvingen dit jaar een ‘Groene Strand Wimpel‘: ze hebben aangetoond dat natuurwaarden op het strand erkend worden. En op het strand is een actieve, betrokken community die zich structureel inzet om de natuur op het strand te beschermen. Dit jaar kregen drie nieuwe gemeenten hun allereerste Groene Strand Wimpel.

Margot van der Meulen meldt trots dat het Schouwse Verklikkerstrand de groene wimpel gekregen heeft met het mooie broedresultaat van de strandplevier aldaar. Cindy Kleyn benoemt het Strand Heemskerk. De derde was de gemeente Westvoorne voor strand Slikken van Voorne. In 2021 werden de eerste drie Groene Strand Wimpels uitgereikt aan Goeree Overflakkee (Zuid-Holland), Camperduin (Noord-Holland) en Oranjezon (Zeeland). Deze stranden behouden hun groene strand wimpels. Dankzij actieve strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand is het op deze stranden gelukt om meer ruimte voor natuur te creëren met rustplekken voor de vogels.

Bontbekplevieren

Op het Groene Strand in Oranjezon wijzen de duinconsulenten Jan Hengst en Theo Willemstein met trots op het resultaat van 6 nestjes van de Bontbekplevier van waarschijnlijk drie paren, waarvan er vier jongen groot zijn geworden: twee van die vier zijn geringd en een geringd Bontbekje is in Landguard pont, Ipswich in Engeland gezien. Het niet machinaal schoonmaken van het strand en het beschermen van de nesten met nestbeschermers was hierbij essentieel. Door de strandcommunity is er grotere betrokkenheid bij opruimen van afval en bieden de vele contacten een mooie aanleiding voor natuureducatie.

Groene Stranden op de Wadden

Op de Waddeneilanden is het Groene strand al lang een begrip en een groene wimpel misschien minder een doel om na te streven dan langs de Hollandse en Zeeuwse kusten. Op Terschelling en Texel is het groene strand springlevend en is er een Plasticvrij terras geopend en zijn er prachtige Groene Strand expedities georganiseerd.

Strandreservaat op de grens van Noord- en Zuid-Holland

Noordvoort is het afgesloten stuk van drie kilometer strand tussen Noordwijk en Zandvoort waar de natuur voorrang krijgt, en waar je tegelijk kunt ervaren wat dit betekent. Puur natuur, vrij spel van wind, zand en water, een rustplaats voor de vele vogels die onze kust aandoen en een plek waar zeehonden aan land kunnen komen.

Robuuste houten palenrijen op het strand bij strandpaal 70 en strandpaal 73 markeren dit bijzondere stiltegebied, en verleiden de bezoeker om 3 km verder te lopen over de duinen, via een avontuurlijk struinpad. Leo Schaap meldt dat het eindelijk gelukt is om binnen de projectgroep Noordvoort afspraken te maken over betere handhaving op het strand. De APV’s van Noordwijk en Zandvoort zijn nu op elkaar afgestemd zodat daarover geen misverstand kan bestaan als er overtreders zijn. Het lijkt erop dat het handhaven effect heeft gehad. Op het strand is nu rustiger en er rusten veel vogels. Het blijft spannend of de rust op het strand van Noordvoort nog verbeterd kan worden. Er wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om het gebied beter en regelmatig te monitoren.

Nieuwe stranden

Bijzonder is de aanleg van nieuwe stranden en duinen. Belangrijk voor versterking van de zeewering, zoals de Hondsbossche en Pettemerzeewering en de Zandmotor, waar we tien jaar na aanleg, dit artikel over de resultaten schreven.

Het Spanjaardsduin met bijbehorend strand is ontwikkeld als compensatie voor de aanleg van de 2e Maasvlakte. Het grootste succes hier is het aantreffen van twee groenknolorchissen in Spanjaardsduin. Dat is een succes met vele vaders/moeders maar als Duinbehoud hebben we gedurende een lange periode van meer dan 10 jaar ook hierbij betrokkenheid gehad, aldus duinconsulent Jacco Duindam.

Gerelateerde berichten

We stappen wat ongemakkelijk in de 4-wheel drive van duinconsulent en vogelwachter Marcel Fennis. Het voelt vreemd om het strand op te rijden met een dieselauto, maar het is voor de goede zaak!
De setting: Een tafel op het strand bij de vloedlijn met twee stoelen en een schemerlamp. Schrijfster Elizabeth van den Dries neemt plaats op de ene stoel. Nu maar afwachten wat er gebeurt.
Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.