Bezwaar tegen verstorende, gemotoriseerde paragliders

Paramotor door Cotaro70s
Paramotor door Cotaro70s

Al enkele jaren vliegen, stijgen en landen er paramotors op en boven de Zandmotor voor de kust ten zuiden van Den Haag. Deze gemotoriseerde zweefschermen veroorzaken een hoop geluidsoverlast en grote verstoring van de kwetsbare broedende kustvogels in dit dynamische strand/natuurgebied. Op 4 januari jl. heeft de gemeente Westland een ‘verklaring van geen bezwaar’ (lees: vergunning) voor onbepaalde tijd gegeven voor het opstijgen en landen van een paramotor bij de strandopgang bij Monster die naar de Zandmotor leidt.

Stichting Duinbehoud vindt dit een zeer kwalijke ontwikkeling en heeft samen met de lokale natuurverenigingen AVN (Den Haag) en Natuurlijk Delfland/Westland bezwaar aangetekend met onderstaande argumentatie.

  • Het naastgelegen Natura2000-duingebied Solleveld is aangewezen als stiltegebied. Bovendien valt de Zandmotor binnen het Nationaal Park de Hollandse Duinen i.o.
  • De gebiedseigenaar Rijkswaterstaat en de beheerder Zuid-Hollands Landschap hebben géén toestemming voor deze activiteit gegeven.
  • Op de Zandmotor broeden en verblijven zeldzame en beschermde kustbroedvogels als bontbek- en kleine plevier.

Jacco Duindam, duinconsulent ter plaatse en indiener het bezwaar, geeft aan dat het feit dat de eigenaar van het gebied niet gehoord is in de besluitvorming een zeer sterk argument is om de verklaring teniet te doen. “Ook de beheerder van het gebied, natuurorganisatie het Zuid-Hollands Landschap, weet van niets. Ze zijn, nota bene, bezig samen met Natuurlijk Westland daar vanaf dit jaar een rustig natuurstrand met de status ‘groen strand’ in te richten”, aldus Jacco. Duinbehoud laat het er niet bij zitten en volgt het proces op de voet.

Link naar zienswijze en/of bericht Westlander

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrouwbare financieel medewerker. De tijdsbesteding die we van je verwachten is gemiddeld twee tot vier uur per week.