Tata Steel vanuit de Kennemerduinen door Piet Veel
Tata Steel vanuit de Kennemerduinen door Piet Veel

De rechtbank Amsterdam heeft staalproducent Tata Steel IJmuiden B.V. veroordeeld tot twee geldboetes van in totaal 110.000 euro. De boetes werden opgelegd voor het onvoldoende naleven van de regelgeving voor activiteiten met risico’s voor de omgeving. 

Misdrijven en overtreding

De rechtbank rekent het de staalproducent aan dat zij tekort is geschoten in haar verantwoordelijkheid naar haar omgeving toe in het secuur naleven van vergunningen en regelgeving. Tegelijkertijd overwoog de rechtbank oog te hebben voor de moeite die is betracht om milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken.

Misdrijven en overtreding

De misdrijven en de overtreding waarvoor de geldboetes zijn opgelegd deden zich voor in de periode 2018 tot en met 2021. Het betreft het volgende:

  • het niet voorkomen van stofverspreiding;
  • het lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven,
  • het handelen in strijd met instructies van de omgevingsdienst;
  • en het onvoldoende treffen van maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen.

Stoffen komen terecht in duingebied

Een deel van de verontreinigende stoffen is ook in het omliggende duingebied terecht gekomen. Dit leidde o.a. tot het fenomeen van de zwarte sneeuw in het omliggende duingebied van Velsen en Wijk aan Zee.