Search
Close this search box.

Bouwen aan de kust; dat kan toch niet meer?

De Belgische kust door Kathleen Steegmans.
De Belgische kust door Kathleen Steegmans.

We willen de Nederlandse kust niet volbouwen zoals in België en op de Duitse Waddeneilanden. Dat is in het Kustpact afgesproken. Desondanks worden er langs de kust steeds weer nieuwe bouwplannen ontwikkeld. Stichting Duinbehoud blijft strijden voor de prachtige natuur aan de kust en de mensen die hiervan willen (blijven) genieten. Jouw gift helpt! Koester de kust en steun onze missie met een eenmalige gift of steun Duinbehoud blijvend door lid te worden voor nog geen 2,30 per maand.

Het Kustpact

Met het Kustpact dat in 2017 werd gesloten tussen overheden, natuurbeschermers en ondernemers werd beoogd dat de Nederlandse kust niet klakkeloos zou worden volgebouwd, maar duurzaam beschermd en ontwikkeld zou worden. Naast de bebouwing op en rond boulevards moest er ook open ruimte blijven langs de kust voor natuur en landschap.

Dit kustpact lijkt goed te werken, zo blijkt uit een evaluatie in 2022. Een projectbureau vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken bewaakt de voortgang van het Kustpact. Het projectbureau zorgt dat er twee keer per jaar ambtelijk overleg is tussen alle Kustpact-partners: afgevaardigden van de provincies, gemeenten, ondernemers en natuurbeschermers waaronder Stichting Duinbehoud. En inmiddels is ook (door het Kadaster) een standaard monitoringprogramma opgezet om de ontwikkeling van de recreatieve bebouwing in de gaten te houden.

Maar ondanks het Kustpact worden er door projectontwikkelaars en ondernemers steeds weer nieuwe plannen ontwikkeld voor de bouw van (nog grotere) hotels, strandpaviljoens en strandhuisjes. Stichting Duinbehoud reageert daar steeds alert op om de plannen te toetsen aan de afspraken uit het Kustpact.

Bouw op Terschelling

In Midsland op Terschelling speelt iets dergelijks: Duinbehoud en omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de bouw van een groot hotel op de plaats waar vroeger een badhotel stond. De voorgenomen hoogte is dankzij de inspraak verlaagd van 12.50 tot 10.35 meter boven peil en komt minder prominent in het landschap te staan waardoor de gemeenteraad er inmiddels positief tegenover staat.

Piet Zumkehr, duinconsulent op Terschelling, verzucht: “Projectontwikkelaars liggen altijd op de loer om ergens wat uit te breiden of iets nieuws neer te zetten. Ik ben er nooit een voorstander van geweest.

De plannen om een leeg appartementencomplex op het Punthoofd bij Formerum aan Zee te verbouwen en eromheen oude bunkers tot satelliet appartementen om te toveren, volgt Piet Zumkehr ook kritisch. Door herinrichting van het bunkerdorp tot satelliet appartementen ontstaat er een nieuwe verkeersstroom door de duinen vanaf het Punthoofd naar deze appartementen, met een nieuw veelgebruikt pad over de kruin van het duingebied.

Voetgangersbrug Walcheren

In het duingebied Oranjezon hadden de gemeente en het Zeeuws Landschap een plan ontwikkeld om een hoge metalen loopbrug te bouwen door het natuurgebied, waardoor camping Oranjezon verbonden wordt met Strandpaviljoen Aloha. Misschien mooi voor de recreatie, maar het gaat dwars over een kwetsbaar natuurgebied: het doorkruist het laatste stukje breed, dynamisch en ongerept duin en strand van Walcheren dat is aangewezen als “dynamische kust” en wat bovendien Natura 2000-gebied is. Mede dankzij de inspanningen van de duinconsulenten is het plan nu van tafel.

Fietspad Vlaggenduin langs Noordrand Berkheide

Nadat de Werkgroep Berkheide en Stichting Duinbehoud met succes de plannen hebben tegengehouden voor een weg door Noord-Berkheide, is er in overleg met de Gemeente Katwijk ingestemd met een nieuw fietspad. Duinbehoud heeft eraan bijgedragen dat dit nieuwe fietspad buiten het Natura 2000 gebied komt te liggen. In plaats van een autoweg door het duingebied, is er nu een fietspad langs het gebied. Het fietspad is inmiddels feestelijk geopend.

Bebouwing Coepelduynen Katwijk

Kitesurfvereniging Airtime in Katwijk wil graag jaarrond bebouwing op het strand voor de Coepelduynen laten staan, ‘Wij hebben daar bezwaar tegen gemaakt omdat het de ontwikkeling van embryonale duinen in de weg staat’ meldt duinconsulent Ben ter Haar. Het hoger beroep loopt nog.

Dankzij de inspanningen van Stichting Duinbehoud is de bouw van een groot hotel ten noorden van de uitwatering in Katwijk van tafel. De huidige projectontwikkelaar stelt zich veel bescheidener op en probeert het nieuwe bouwplan (op de locatie van de huidige manege) in te passen in het landschap.

Uitbreidingen Zeeuws-Vlaanderen

In Cadzand bestaan ook reuze bouwplannen: hotel Noordzee wil uitbreiden. Omwonenden en Duinbehoud hebben in april 2021 bezwaar gemaakt; besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Ook een manege in Nieuwvliet ten Noorden van Cadzand wil uitbreiden met recreatiewoningen erom heen.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.