Duinbehoud vraagt om strengere vergunning circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort door dronepicr
Circuit Zandvoort door dronepicr

Stichting Duinbehoud vraagt de gemeente Zandvoort om aanscherping van de voorschriften in de vergunning voor het Circuit Park Zandvoort.

Actualisatie omgevingsvergunning

Hiertoe is een zogenaamde ‘zienswijze’ bij de gemeente ingediend. De aanleiding voor dit verzoek is de actualisatie van de omgevingsvergunning voor het Circuit Park Zandvoort. Deze actualisatie is noodzakelijk omdat de huidige vergunning dateert uit 1997 en louter af en toe aangepast is. Met een algehele actualisatie is de gemeente bevoegd om de voorschriften in de vergunning aan te scherpen, bijvoorbeeld ter bescherming van het milieu.

Groeiend aantal klachten

Duinbehoud vraagt in haar zienswijze om meer rekening te houden met het groeiende aantal klachten over geluidoverlast op het Circuit Park Zandvoort, zowel over grote evenementen als over de activiteiten op doordeweekse dagen.

Gemeente laat het afweten

Dit betreft o.a. de overlast die wordt ondervonden door wandelaars in het naastliggende natuurgebied het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, maar ook de herrie die de fauna in het gebied moet ondergaan. Duinbehoud betreurt het dat de gemeente tot nu toe niets heeft gedaan met deze klachten. Duinbehoud vindt het noodzakelijk om de geluidnormering in de omgevingsvergunning aan te scherpen teneinde tegemoet te komen aan de vele klachten. Dit betreft met name de normen voor piekgeluiden in de vergunning.

Overlast en milieuvervuiling

Het verbaast Duinbehoud dat er in de ontwerpvergunning die nu ter inzage ligt nog steeds de ruimte wordt geboden om op het circuit te rijden met auto’s zonder katalysator. Dit veroorzaakt veel milieuvervuiling en overlast voor de omgeving. Duinbehoud vraagt aan de gemeente om de katalysator verplicht te stellen.

Geluiddempers

Een positief punt in de ontwerpvergunning is het verplicht stellen van geluiddempers tijdens reguliere racedagen. Dit scheelt veel geluidoverlast tijdens het regulier gebruik van het Circuit Park Zandvoort. Wel vraagt Duinbehoud om ervoor te zorgen dat er alleen APK-gekeurde geluiddempers worden gebruikt.

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrouwbare financieel medewerker. De tijdsbesteding die we van je verwachten is gemiddeld twee tot vier uur per week.