Search
Close this search box.

Stage bij de Stichting Duinbehoud

Even voorstellen

Mijn naam is Talitha van den brink. Momenteel ben ik bezig met mijn vierde jaar als student bos- en natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Voor deze studie ben ik mij aan het specialiseren op het gebied van mensen en de natuur. Hiervoor volg ik ook de major Mens en Natuur op de hogeschool.

Mens en natuur

Naast mijn interesse in mensen en de natuur heb ik ook een voorliefde voor landschapsgeschiedenis. Hiervoor heb ik dan ook een minor gedaan op het gebied van landschappen met geschiedenis ontwikkelen. Net als bij de major Mens en Natuur was het onderdeel mensen in deze minor belangrijk. Het verbinden van mensen en natuur is dan ook de rode draad gebleken in mijn studie.

Duinen

Voor mijn major is het van belang om een stage te lopen waarin je ervaring kan opdoen op het gebied van communicatie, participatie en educatie. Toen ik de vacature van Stichting Duinbehoud zag waarbij er een stagiair voor de communicatie werd gevraagd twijfelde ik dan ook geen moment om contact op te nemen. Daarnaast heb ik een voorliefde voor het duinlandschap, ondanks dat ik hier niet vandaan kom of in de buurt woon. Deze liefde voor het duingebied komt vanuit mijn jeugd. Als kind brachten wij als gezin veel tijd door op Texel, waar ik veel in de duinen wandelde en speelde.

Tijdens de opleiding kwam het duinlandschap slechts kort aan bod. Ook dit was voor mij een reden om een stage te zoeken waarbij de duinen centraal staan. Dit alles maakt dat ik de afgelopen 10 weken actief ben geweest als stagiair bij Stichting Duinbehoud.

Stikstof en communicatie

Tijdens mijn stage hield ik mij bezig met verschillende werkzaamheden op het gebied van communicatie. Eén van deze werkzaamheden was de basis leggen voor een communicatieplan. Tijdens mijn stage ben ik voornamelijk  met dit onderdeel bezig geweest. Voorafgaand aan dit proces heb ik de sociale media van de stichting geanalyseerd en de donateurs geïnventariseerd. Ook heb ik gekeken naar de (potentiële) doelgroepen van de stichting. Deze bevindingen heb ik gedeeld met het communicatieteam van de stichting om zo, samen met de ideeën van mijn collega’s, te komen tot een betere structuur in de communicatie.

Ook ben ik bezig geweest met een onderzoek. Dit onderzoek stond in het teken van de communicatie over de stikstofproblematiek in de duinen. Hiervoor heb ik natuurorganisaties die actief zijn duinen geïnterviewd en online bronnen over de stikstofproblematiek in de duinen geanalyseerd. De bevindingen hierbij hebben geresulteerd tot een beeld hoe natuurorganisaties communiceren over de stikstofproblematiek in duinen.

Ervaring

Tijdens de stage heb ik verschillende nieuwe ervaringen opgedaan. Het was spijtig dat door de corona mijn stage zich voornamelijk vanuit huis bevond. Gelukkig kon het overleg met het communicatieteam nog wel fysiek plaats vinden. Na dit overleg hebben wij vervolgens nog een bezoek gebracht aan de Coepelduynen. Het hoogte punt daarbij was een prachtige velduil die langs kwam vliegen. Daarnaast ben ik ook nog voor mijn onderzoek met een boswachter van PWN door het duingebied Zuid-Kennemerland gefietst. Dus ondanks dat ik veel vanuit huis heb gewerkt ben ik zodoende toch nog in de duinen geweest.

De werkzaamheden die ik daarnaast heb mogen uitvoeren waren onderdelen die nog niet tijdens mijn opleiding aanbod waren gekomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik voornamelijk op communicatie gebied nu meer kennis en ervaring heb opgedaan. De goede begeleiding vanuit de Stichting Duinbehoud zorgde ervoor dat de stage vanuit huis zonder problemen verliep. Het is jammer dat de tien weken alweer om zijn. Ik vond de werkzaamheden die ik mocht uitvoeren leuk en leerzaam. Ook heb ik mogen ervaren hoeveel kennis en passie er voor de kust en duinen is binnen de Stichting Duinbehoud.

Gerelateerde berichten

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar bereikten de 27 EU-lidstaten al een akkoord over deze wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.
Vanaf de veerboot fietst ik met partner naar Den Hoorn, waar duinconsulenten Sytske en Adriaan Dijksen wonen. We praten over hun passie voor de natuur, ontwikkelingen op Texel en fietsen een rondje.
Afgelopen winter was een bijzondere periode voor wat betreft de regenval. In de maanden oktober tot en met december 2023 viel er 461 mm regen, dat is extreem veel. Door deze extreme regenval steeg het grondwater in de duinen tot ongekende hoogte.