Search
Close this search box.

Dag van de Duinen: Editie 2023

Presentatie Myrthe Fonck door Esther Hessing.

De Dag van de Duinen (nu in het voorjaar) bestaat uit de delen Denk-mee, Doe- mee en Ga-mee. De vrijdagochtend was voor de eerste twee delen, de zaterdag voor de laatste. Het thema was dit jaar Begrazing in de duinen. Drie sprekers vertelden over hun onderzoek, ervaringen en visie op dit gebied. Er kwamen veel cijfers en statistieken langs, duidelijk was dat men nog steeds op zoek is naar de juiste aanpak.

Esther Rodríguez González, adviseur Natuur en Beleving bij PWN, vertelde over het graasgedrag van de verschillende grazers. De ene vreet meer gras, de andere meer houtachtige planten, sommigen beiden. Ook noemde zij het verschil tussen cultuurdieren en natuurdieren. De laatste zijn zelfredzaam en leven in betrekkelijk grote gebieden. De Wisenten in het Kraansvlak in de Kennemerduinen zijn daar een voorbeeld van. Gezien de effecten in het gebied is dit een heel geslaagd project te noemen. Haar presentatie is hier terug te kijken.

Mark van Til, ecoloog bij Waternet sloot hierop aan met een verhaal over de (over)begrazing in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De damherten zijn hier het probleem. Sinds 2010 zijn die exponentieel toegenomen. Met zo rond 2015 een geschatte 10.000 exemplaren. Een ramp voor de vegetatie en de fauna. Met populatiebeheer probeert men dat getal terug te brengen tot 600- 800, maar dat lukt tot nu toe nog niet. En… met het terugbrengen van het aantal herten neemt de vergrassing weer toe! Het besluit is genomen om in 2024 weer grote grazers in te zetten met de nodige afwegingen. Wordt het seizoensgebonden of jaarrond begrazing? Hoe verhoudt deze begrazing zich met drinkwaterproductie en recreatie? Kiezen we voor meer pastorale grazers of voor wildernisbegrazing? Zijn presentatie kijk je hier terug.

Peter van den Berg, al jaren redactielid van Duin, verzorgde het intermezzo. Hij las achter elkaar een aantal van zijn korte geestige gedichten en teksten voor.

Karin de Jonge door Esther Hessing.

Myrthe Fonck, adviseur natuur bij PWN, belichtte het konijn (inmiddels op de rode lijst) als node gemiste grazer in de duinen en wat daaraan gedaan wordt. September 2022 is PWN een pilot gestart met het terugbrengen van het konijn. Hier is een heel werkprotocol voor opgesteld. Locatie kiezen, terrein voorbereiden/voorbegrazen, kunstburchten bouwen, vaccineren, bloedmonsters afnemen, met fretten aan de gang… en monitoren. Interessant, maar het roept ook vragen op. Hoever wil/moet men gaan met ingrijpen? Mij viel vooral op dat er heel wat onderzocht, gemonitord en geanalyseerd wordt op dit gebied, dat er niets meer aan het toeval wordt overgelaten en dat de mens (aan de hand van de Natura 2000 afspraken) wel een heel grote rol claimt in het bepalen wat wel of niet tot natuur gerekend mag worden. Veel stof tot nadenken. Wil je haar presentatie terugzien? Klik hier.

Tenslotte maakte Jos Lap de top vijf en de winnaar van de fotowedstrijd (Doe-mee) bekend. Er waren meer dan 100 foto’s binnengekomen (een record!) en het accent lag op het landschap. Karin de Jonge uit Venlo met de foto Melkweg op Ameland mocht zich de terechte winnaar noemen.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.