Denk mee

Duinbehoud Denk Mee

.

Denk mee tijdens de bijeenkomst in Naturalis

Tijdens de Dag van de Duinen op zaterdag 17 september 2022 ben je van harte welkom in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden voor een ochtend boordevol informatie over de duinen. Tijdens de Dag van de Duinen vieren we ons 45 jarig bestaan. Vier je het met ons mee?

Programma Dag van de Duinen in Naturalis

Piet Jonker, voorzitter Stichting Duinbehoud: Welkomstwoord

Marc Janssen, directeur Stichting Duinbehoud: 45 jaar Duinbehoud, terugblik en een vooruitblik

Marieke Kuipers, PWN: Afgelopen jaren is de belangstelling voor recreatie in het groen sterk toegenomen. Op zich is dit een positieve ontwikkeling, maar de effecten zijn tevens een bedreiging voor de natuur. De verstoring van de rust voor de fauna en de vertrapping van planten zijn bekende verschijnselen. De grote uitdaging is om sturing te geven aan de recreatiestromen, de kwetsbare natuurgebieden daarbij te ontzien en alternatieve groengebieden in te richten.

Stéphanie IJff, Deltares: Als gevolg van de opwarming van de aarde is het de verwachting, dat de zeespiegel zal stijgen met op termijn 2 meter. Dit kan grote gevolgen hebben voor het duingebied: kustafslag, verandering van de (zoet)waterhuishouding en toename van de verzilting in het achterland. Wat betekent dit voor de natuur in de kustzone en welke maatregelen zijn noodzakelijk/gewenst?

Piet Jonker, voorzitter Stichting Duinbehoud: Wat hebben we geleerd afgelopen 45 jaar, hoe gaan we om met toekomstige ontwikkelingen en wat betekent dit voor het natuurbeleid en natuurbeheer?

 

Aanmelden:

  • Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 12.30 uur in Naturalis
  • Deelname is gratis
  • Let op: het aantal plekken in is beperkt. Schrijf je snel in
  • Schrijf je in door een mailtje te sturen met naam, e-mailadres en telefoonnummer aan stichting@duinbehoud.nl