Search
Close this search box.

Damherten en watervogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Noord-Holland - wandelroute - 10 km

Damhert Amsterdamse Waterleidingsduinen - Henk Bos
Damhert Amsterdamse Waterleidingsduinen door Henk Bos

Neem een verrekijker mee op deze najaarstocht door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Op de brede waterwinkanalen zie je in de herfst en winter trekvogels en wintergasten als de kuifeend, tafeleend, krakeend, slobeend, aalscholver, fuut, dodaars, meerkoet en met een beetje geluk de brilduiker, grote zaagbek en krooneend. Damherten zitten overal, en de vos laat zich vaak zien. Duinconsulent Marion Bilius heeft een prachtige wandelroute door het gebied voor je uitgestippeld.

Wandelroute

Deze wandelroute van ruim 10 km start op de parkeerplaats van Panneland, Vogelenzangseduinweg 2 in Vogelenzang. Loop via de ingang rechtdoor over de klinkerweg en ga bij de T-splitsing linksaf (km 1) en meteen weer rechtsaf. Steek het brede kanaal (Nieuw Kanaal) over via de zanddijk. De eerste watervogels zoals kuifeend, fuut en meerkoet kun je hier aan de linkerkant zien.

Ga na de zanddijk rechtdoor, naar het begin van een smaller kanaal. Volg het graspad (km 2), houd het water aan de linkerkant. Volg aan het eind van het smalle kanaal een scherpe bocht naar rechts en sla linksaf. Volg het volgende smalle kanaal, water aan de linkerkant. Aan het eind van dit water linksaf op klinkerweg.

De wandelroute door Amsterdamse waterleidingsduinen

Steek via de klinkerweg het smalle kanaal over en volg rechtdoor het halfverharde pad (km 3) het bos uit, naar het Groot Zwarteveld. Aan de linkerkant liggen poelen waar je ’s zomers volop libellen ziet. Hier kom je ook langs kleine afgerasterde gebieden waar de damherten niet kunnen komen. Dat komt de variatie in begroeiing ten goede. Duinwaterleiding bedrijf Waternet volgt op een aantal plekken flora en fauna die onbereikbaar is voor de damherten.

Brilduikers (een paartje) in de Amsterdamse waterleidingsduinen - Henk Bos
Brilduikers (een paartje) in de Amsterdamse waterleidingsduinen door Henk Bos

Na een laatste groepje dennenbomen zie je aan de linkerkant een breed water, de Zwanenplas. Verlaat het pad en loop naar de plas en houd het water aan de linkerkant. Een voetpad ontbreekt, je moet zelf je weg zoeken op het iets hoger gelegen duin. Daar heb je goed zicht op de Zwanenplas, waar altijd kuif- en tafeleenden te zien zijn en met een beetje geluk de brilduiker en krooneend.

De Zwanenplas maakt een bocht naar rechts (km 4). Volg het water tot de top van een hoog duin (Berg van het Westend) met mooi uitzicht. Loop naar beneden door het open hek en steek het water over.

Ga rechtsaf over een halfverhard pad en bij T-splitsing linksaf naar de klinkerweg. Aan de rechterkant ligt het Rechte Schusterkanaal. De klinkerweg (km 5) volgen (naar het zuiden) tot je een breed water oversteekt: het Kromme Schusterkanaal. Aan de overkant van het kanaal linksaf, langs het water lopen (km 6). Een wandelpad ontbreekt, zoek zelf je weg met goed zicht op het brede kanaal. Watervogels zie je hier altijd, met een beetje geluk grote zaagbekken. Steek de dwarsweg over, aan de linkerkant van het vierkante gebouwtje en volg verder het water (km 7).

Steek bij de volgende dwarsweg het water over en volg aan de overkant via een graspad het water (Nieuw Kanaal, km 8). Ga rechtdoor bij de eerste dwarsweg (km 9). Sla bij de volgende dwarsweg rechtsaf over het water, via de zanddijk. Nu sta je op bekend terrein. Ga linksaf de klinkerweg op en sla rechtsaf de klinkerweg in naar Panneland (km 10).

Nonnetje (woerd) in de Amsterdamse waterleidingsduinen - Henk Bos
Nonnetje (woerd) in de Amsterdamse waterleidingsduinen door Henk Bos

Gerelateerde berichten

Een dikke honderd inzendingen! We hebben prachtige foto’s ter gelegenheid van 4e de Dag van de Duinen fotowedstrijd ontvangen. Heel veel bijzondere beelden van fotografen die allemaal op hun eigen manier een beetje verliefd zijn op onze duinen.
We starten onze wandeling vanaf de parkeerplaats aan de Noorddijk/Gerrit van Hoekestraat. Hier was een klein bezoekerscentrum voor het Nederlandse deel van het Zwin-gebied.
De kleine parelmoervlinder is een pareltje van de open duinen. Ondanks de malaise bij veel dagvlinders weet hij zich overal langs de kust redelijk te handhaven. Met een beetje moeite en wat geluk kan iedereen hem vinden.