De boshyacint, een vrolijke voorjaarsbloeier

Boshyacint door Nico van Kappel

De boshyacint is een bolgewas met brede gootvormige bladeren en hangende klokvormige bloemen die meestal blauw, soms wit of roze zijn. In Engeland wordt ze blue bell genoemd. De plant is omstreeks de 18e eeuw in ons land ingevoerd om buitenplaatsen op te fleuren. De soort bleek zich niet alleen goed te kunnen handhaven maar zich ook prima te vermeerderen en te verspreiden, en is nu volledig ingeburgerd.

Vindplaats

Boshyacint is een echte bosplant van vochthoudende, kalkarme humeuze grond. De bloemen worden graag door hommels en zweefvliegen bezocht. De plant is op veel plaatsen langs de binnenduinrand en in de landgoedbossen op de oude duinen te vinden. Ze bloeit in april en mei. Haar uitbundige bloei is onovertroffen en kan de hele bosbodem blauw kleuren. Ze groeit vaak met andere voorjaarsbloeiers als sneeuwklokje, winterakoniet, vingerhelmbloem, aronskelken en voorjaarszonnebloemen, soms tussen varens. 

Een nieuwe naam

Onderzoek heeft uitgewezen dat de populaties boshyacinten in Nederland feitelijk kruisingen zijn van de wilde en de Spaanse hyacint. Zuivere exemplaren van de oorspronkelijke oudersoorten komen in ons land echter niet of nauwelijks meer voor. Daarom wordt de boshyacint sinds kort basterdhyacint genoemd.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.