De realisering van het project Brouwerseiland is definitief van de baan

Op 6 juli 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak waarin Brouwerseiland BV beroep heeft aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland van 5 november 2020 om het ‘Bestemmingsplan Brouwerseiland 2020’ niet vast te stellen.

Uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft besloten dat de gemeenteraad terecht dat besluit genomen heeft en dat het beroep van Brouwerseiland BV ongegrond is verklaard. Hierdoor is realisatie van dit project eindelijk, na een lange juridische strijd van 2015, definitief van de baan. Duinbehoud en de andere natuurorganisaties, waarbij voor dit project de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland woord- en penvoerder was, zijn zeer verheugd over deze uitspraak van de Raad. De natuur- en landschapswaarden van de Grevelingen en Voordelta zijn veilig gesteld.

Kustvisie

In de uitspraak onderschrijft de Raad het door de natuurorganisaties in deze zaak naar voren gebrachte standpunt dat de gemeenteraad dit bestemmingsplan niet kon goedkeuren omdat het project Brouwerseiland na 1 januari 2019 niet meer de status als zogenaamd pijplijnproject in het kader van de Zeeuwse Kustvisie had. Volgens deze Kustvisie mogen er geen nieuwe grote recreatieprojecten langs de Zeeuwse kust ontwikkeld worden. Deze uitspraak van de Raad onderstreept dus ook nog eens de goede beschermende werking van deze Zeeuwse Kustvisie.

Wet natuurbescherming

Daarnaast had de gemeenteraad bij hun besluit van 5 november 2020 aangegeven dat voor dit project geen nieuwe vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming door de provincie verleend was. En terecht had de gemeenteraad aangegeven dat voor hun besluit niet meer de in 2015 afgesloten exploitatieovereenkomst tussen Brouwerseiland BV en de gemeente van kracht was.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.