Search
Close this search box.

Dol op de Duinen: Jacco Duindam

Jacco Duindam. Foto door Marleen Arkesteijn

In Dol op de Duinen zetten we elke maand een vrijwilliger of betrokkene van Stichting Duinbehoud in de schijnwerpers. Zij vertellen waarom de duinen een speciale plek in hun hart hebben. Deze keer: Jacco Duindam, duinconsulent bij Stichting Duinbehoud voor de Westlandse kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin: “Ik geniet van de broedvogels bij zonsopgang in de duinen”.

In het voorjaar is duinconsulent Jacco Duindam vaak al vroeg uit de veren. Rond zonsopgang – in juni al rond half zes – loopt hij een rondje door Solleveld & Kapittelduinen, vlakbij zijn woonplaats Naaldwijk om naar vogels te kijken en naar hun zang te luisteren. Alweer een jaar of vijftien is hij duinconsulent. Door ook anderen te laten zien waarom de duinen zo bijzonder zijn, wil hij draagvlak creëren voor de bescherming voor dit unieke natuurgebied. Of dat nu gaat om ‘gewone’ mensen, beheerders, beleidsmakers of politici.

De duinconsulent is geboren en getogen in Naaldwijk waar hij opgroeide als zoon van een freesiateler. Na zijn VWO-opleiding ging hij naar Wageningen om er tuinbouw te gaan studeren. Hij zag de studie zelf als een vorm van toegepaste biologie. Toch koos hij er na zijn studie niet voor om onderzoeker te worden. Het werken in de tuinbouwketen trok hem meer. Terug in het Westland kreeg hij eerst een baan op de groenteveiling in Poeldijk en vervolgens op de bloemenveiling in Naaldwijk. Gedurende zijn carrière groeide hij door naar functies waarin hij zich steeds meer bezig ging houden met beleidszaken.

Van vogelaar tot Duinbehoud

In zijn vrije tijd is hij een fervent vogelaar. “Ik heb dat van mijn vader meegekregen. Vanaf mijn tiende jaar ben ik daar meer of minder intensief mee bezig.” Binnen de vogelwerkgroep Solleveld inventariseert hij de broedvogels in dit gebied. Ook telt hij trekvogels in het najaar. Tijdens zijn studie lag het vogelen een tijdje stil. Toen Jacco Duindam weer ’terug’ was vanuit Wageningen in het Westland, pakte hij zijn oude hobby weer op. Hij kende een aantal mensen binnen vogelwerkgroep Solleveld en ging op een eigen stukje Solleveld broedvogels inventariseren. Zo kwam hij in contact met de beheerders van Dunea. “Eerst was ons contact vooral gerelateerd aan de vogels, maar voor ik het wist ging het over de zaken die ze in het gebied uitvoerden.”

Alweer twintig jaar geleden kwam hij in aanraking met Stichting Duinbehoud. “Ik ben natuurlijk geen specialist. Bij Duinbehoud is er veel kennis over de duinen: over ecologie, beheer en planvorming. Ik heb ondertussen ook zelf wel geleerd wat de relevante regels en wetgeving zijn. Maar ik kan terugvallen op Duinbehoud als het gaat om lastiger zaken en overleggen als ik denk dat er iets moet gebeuren.”

Opkomen voor de duinen

Uiteindelijk werd hij zo’n vijftien geleden duinconsulent van het Natura2000 gebied Solleveld & Kapittelduinen tussen Hoek van Holland en Kijkduin. Daar functioneert hij net als de andere duinconsulenten als de ogen en oren in zijn duingebied en komt hij op voor de belangen.

Hij volgt plannen en vergunningaanvragen en heeft regelmatig overleg met de beheerders van de gebieden om mee te denken. Het overleg met de beheerders bijvoorbeeld kan ook een appje of telefoontje zijn. “Ik doe het samen met Joost de Kurver en een netwerk van mensen met veel kennis van de gebieden en van wie ik weet dat ze ook betrokken zijn.” Hij geeft een voorbeeld. “Recent lag het voorontwerp bestemmingsplan Kust Westland ter inzage. Daar reageren we dan op in de hoop dat ze zaken overnemen of aanpassen. Ik ben ervan overtuigd dat je samen tot betere plannen komt. Ook met andere regionale natuurgerichte verenigingen overleggen we regelmatig over actuele zaken.”

Hobby, geen beroep

Daarnaast geeft hij af en toe excursies waarin hij mensen onder meer wijst op bijzondere planten, de positieve en negatieve gevolgen van ingrepen en de effecten van goed gepland onderhoud. Niet lang geleden organiseerde hij een excursie voor Duinbehoud naar de Van Dixhoorndriehoek in Hoek van Holland, letterlijk onder de rook van de industrie van de Maasvlakte. Dit jonge duingebied ontstond vanaf de jaren zeventig door het opspuiten van zand voor de kust van Hoek van Holland en groeide in combinatie met de juiste beheersmaatregelen uit tot een schitterend natuurgebiedje met stuifduinen en vochtige valleitjes. “Vanaf het late voorjaar tot augustus staat het vol met verschillende soorten orchideeën en andere zeldzame planten. Ik tel er de broedvogels maar er is veel meer te zien daar.”

Ondanks zijn Wageningse achtergrond en de liefde en passie voor de duinen peinst Jacco er niet over om van duinbehoud zijn beroep te maken. “Ik vind mijn werk bij de bloemenveiling leuk en uitdagend. Daar ben ik overdag mee bezig. Duinbehoud is mijn hobby. Ik ben er alleen ’s avonds en in het weekend mee bezig.” Het liefst wandelt en fietst hij door de duinen en kijkt en luistert dan naar de vogels en andere natuur. Ook met zijn vrouw Ammy wandelt hij graag (en vaak) in de duinen en op het strand. “Dat is voor mij altijd de basis, je blijven verwonderen over al het moois wat de natuur te bieden heeft. En dat is het meer dan waard om te beschermen.”

Marleen Arkesteijn

Gerelateerde berichten

We stappen wat ongemakkelijk in de 4-wheel drive van duinconsulent en vogelwachter Marcel Fennis. Het voelt vreemd om het strand op te rijden met een dieselauto, maar het is voor de goede zaak!
De setting: Een tafel op het strand bij de vloedlijn met twee stoelen en een schemerlamp. Schrijfster Elizabeth van den Dries neemt plaats op de ene stoel. Nu maar afwachten wat er gebeurt.
Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.