Search
Close this search box.

Dol op de Duinen: Marion Bilius

Marion bij de Wassenaarse slag door Joop Verkuil

“De duinen zijn vaak in beweging en je kunt je laten verrassen door de natuur!” In Dol op de Duinen zetten we elke maand een vrijwilliger of betrokkene van Stichting Duinbehoud in de schijnwerpers. Zij vertellen waarom de duinen een speciale plek in hun hart hebben. Deze keer Marion Bilius, die sinds 2020 duinconsulent van de Noordwijkse duinen tot en met de Amsterdamse Waterleidingduinen is.

Verbonden met het duinlandschap

Marion is van jongs af aan al dol op de duinen. “Voordat ik doorhad dat ik het was, was ik het al!” Ze is geboren in Zeeland en op haar vierde naar Wassenaar verhuisd. Daar ging ze wandelen, spelen en fietsen met het gezin en later met vriendjes en vriendinnetjes in de duinen en op het strand. Na de middelbare school in Wassenaar werkte Marion in de automatisering. Na zeven jaar nam ze het besluit: “Ik ga biologie studeren, mijn belangstelling volgen, ik ben 24, ik zie wel.” Het vooruitzicht om nog veertig jaar in de automatisering te werken, trok haar niet aan. Tijdens haar studie in Amsterdam realiseert Marion zich hoezeer ze zich verbonden voelt met het duinlandschap. Ze besluit om tenminste een stage in Nederland te doen. Dat wordt vegetatiekunde in de duinen bij Castricum en Egmond. Al tijdens haar studie werd Marion donateur van Stichting Duinbehoud.

Carrière

Na zeven jaar studie is ze weer terug in de automatisering om geld te verdienen. Een paar maanden later staat er een vacature in de krant van Staatsbosbeheer. Ze zoeken iemand die verspreidingsgegevens van de flora en fauna kan digitaliseren. Dat is op haar lijf geschreven en zo begint haar professionele carrière bij Staatsbosbeheer. Na het digitaliseren van de verspreidingsgegevens gaat Marion zich meer en meer bezighouden met de inhoud: plannen uitwerken voor natuurontwikkeling en natuurherstel langs de kust van Texel tot Zeeland en vooral in Zuid-Holland. Dat is veelomvattend en uitdagend: “Er zijn in Nederland zoveel verschillende natuurgebieden! De kust, duinen, waterpartijen, rivieren en weidevogels zijn allemaal te vinden in het westen van Nederland. Vooral in het duinlandschap is zoveel mogelijk, met alle overgangen van zoet naar zout, nat naar droog, kalkrijk en kalkarm…”

Werk als duinconsulent

Als ecoloog is ze een belangrijke aanvulling op de ‘techneuten’. Eerst in dienst van Staatsbosbeheer en tegenwoordig als duinconsulent van Stichting Duinbehoud. In die laatste hoedanigheid is Marion betrokken bij allerlei zaken die ook spelen in de duinen, zoals beheeradvies naar Staatsbosbeheer en Waternet, de verbetering van de natuurkwaliteit van een golfbaan, een nieuw te bouwen hotel of de komende Biënnale in Noordwijk. Ze kent de hele kuststreek van Nederland. De vakanties benut ze – samen met haar partner – om duingebieden in het buitenland te bezoeken. “Twee biologen vinden hun weg wel!”, lacht ze.

Verbinding vinden

Het motto van Marion is om het contact te zoeken met de verschillende belanghebbenden, informatie te blijven delen, zeker met mensen die het voor het zeggen hebben. “Een vingertje opsteken werkt vaak alleen maar averechts.” Haar rol is adviserend. “Soms kijk ik met partners uit over een gebied en voeren we een gesprek: “Wat is hier te zien en wat kan er anders, beter? Ik ga altijd het gesprek aan en probeer te zoeken naar een opening om dichter bij elkaar te komen. Soms lukt dat niet, maar hebben we wel duidelijkheid bereikt waar de verschillen van inzicht en belangen liggen. Dat kan soms in de verdere planning meegenomen worden.

Dynamische duinen

Ondanks dat mensen nog steeds het effect van de stikstofuitstoot op de natuur onderschatten, gaat het op een aantal plekken in de duinen de goede kant op. Vijfentwintig jaar geleden werd het duinlandschap nauwelijks beheerd. Soms werd er wat helm in een zeereep aangeplant om het zand vast te leggen. Nu wordt er mèt de natuur beheerd. “Het duinlandschap is de enige levende natuur in Nederland omdat het zo dynamisch is. Hoezo is er geen echte natuur in Nederland?!”

Verrassende afwisseling

Wat voor Marion telt in de duinen, telt ook voor één van haar hobby’s: duiken in Nederlandse wateren om zich elke keer weer te laten verrassen door wat er te zien is onder water en om dat dan ook nog te fotograferen. Dat is niet altijd makkelijk. Deze informatie over het onderwaterleven wordt doorgegeven aan Stichting Anemoon. Net als in de duinen is het altijd spannend en onverwacht! Je weet van te voren nooit wat je gaat zien. Never a dull moment!

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.