Drie stranden krijgen de Groene Strand Wimpel

Zeewolfsmelk duintjes door Nico van Kappel
Zeewolfsmelk duintjes door Nico van Kappel

Woensdag 29 september 2021 krijgen drie stranden langs de Nederlandse kust voor het eerst de Groene Strand Wimpel. Dit is een nieuw keurmerk, een aanvulling op de bekendere Blauwe Vlag. Een strand met Groene Strand Wimpel (of Groene Vlag) kan vanaf nu met recht de titel natuurstrand dragen.

Deze drie stranden, de Kwade Hoek (gemeente Goedereede op Goeree-Overflakkee), Oranjezon (gemeente Veere op Walcheren) en Camperduin (gemeente Bergen in Noord-Holland), voldoen aan de tien criteria die nodig zijn om (broed)vogels en andere strandnatuur te beschermen. Samengevat zijn deze: rust voor de natuur, vooral tijdens het broedseizoen het laten liggen van natuurlijk aanspoelsel (dit is voedsel), strandtenten in de buurt plasticvrij maken, monitoring van natuur en zwerfvuil, educatie (opruimacties, excursies, voorlichting) en vooral een lokaal actieve groep mensen waarin vrijwilligers, gemeente, ondernemers  en natuurbeheerders samenwerken. Zo’n strandcommunity is de motor voor Het Groene Strand.

Een onafhankelijke jury heeft de aanvragen beoordeeld en de drie bovengenoemde stranden gecertificeerd. De jury waardeert het enorm dat alle partijen bereid zijn om net die stap extra te zetten omwille van de cruciale natuurwaarden van het strand als ecosysteem en is blij te zien hoe alle inzet al bij elkaar optelt. Ook op andere plekken langs de kust zijn stranden waar de oproep om een Groen Strand te realiseren gehoord wordt. De verwachting is dan ook dat volgend jaar het aantal natuurstranden zeker verdubbeld is.

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en Vogelbescherming Nederland om natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Kijk voor meer informatie op: www.hetgroenestrand.nl

Extra informatie

De voorwaarden aan de hand waarvan de jury de Groene Strand Wimpel toekent zijn:

1. Er is een strandcommunity actief samen met een (gemeentelijk) beheerder en andere partijen zoals een strandpaviljoen.

2. Het strand, of een gedeelte hiervan, wordt structureel schoongehouden door handmatige schoonmaakacties.

3. Van het strand gaat een duidelijke voorlichtingsfunctie uit en er worden actieve educatieactiviteiten georganiseerd.

4. Bij aanwezigheid van één of meer strandpaviljoens, moet er minimaal één een plasticvrij terras hebben.

5. Bij het schoonmaken van het strand blijft aanspoelsel liggen zodat vogels hier voedsel kunnen vinden en natuurlijke duinvorming weer een kans krijgt.

6. Door het in principe achterwege laten van machinaal schoonmaken en het markeren van vaste rijpaden, blijven de natuurlijke processen zoveel mogelijk intact.

7. Relevante natuurwaarden worden regelmatig gemonitord, zoals planten en dieren.

8. Afval en andere menselijke verstoring worden regelmatig gemonitord.

9. Door afspraken over zonering van recreatie krijgen overwinterende vogels voldoende ruimte en rust om voedsel te vinden.

10. Wanneer het strand geschikt is voor broedvogels, worden maatregelen genomen om een broedstrand te realiseren

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.