Duinbehoud ondersteunt bewoners in hun acties tegen Tata Steel

Tata Steel vanuit de Kennemerduinen door Piet Veel
Tata Steel vanuit de Kennemerduinen door Piet Veel

De vraag lag al langer op tafel: moet Duinbehoud niet in actie komen tegen de grootvervuiler Tata Steel in Velsen-Noord?

Grote uitstoot CO2 en chemische stoffen

Door de grote hoeveelheid CO2-uitstoot en vervuiling van de omgeving met roet en chemische stoffen staat Tata Steel al lange tijd bekend als grote vervuiler. Ook is het bedrijf regelmatig negatief in het nieuws met “bedrijfsongelukken” veroorzaakt door het overtreden van de vergunningvoorschriften, zoals onlangs nog met de zwarte laag steenkoolgruis op de witte sneeuw.

Zwarte sneeuw bij TataSteel - AD 15-2-2021
Zwarte sneeuw bij Tata Steel – AD 15-2-2021

De actie van omwonenden om strafpleiter Benedicte Ficq in te schakelen voor een rechtszaak tegen Tata Steel is voor Duinbehoud aanleiding om ook actie te ondernemen en zich aan te sluiten bij de bewoners. Deze strafzaak biedt de mogelijkheid om de leidinggevende personen binnen Tata Steel ter verantwoording te roepen voor het jarenlange mismanagement en het bewust vervuilen van de omgeving.

Ernstige vervuiling

Omwonenden klagen al jaren, maar verbeteringen werden slechts mondjesmaat doorgevoerd. Het bevoegd gezag, de provincie Noord-Holland, heeft afgelopen jaren onvoldoende grip kunnen krijgen op het naleven van de vergunningvoorschriften. Op het bedrijfsterrein liggen diverse afvalbergen en bodemverontreinigingen die nodig gesaneerd moeten worden, waaronder een grote afvalberg van oxykalkslik en de onlangs gesignaleerde bodemverontreiniging met benzeen en cyanide.  Voor de natuur in de duinen speelt nog een extra argument: Tata Steel is een bedrijf met verreweg de grootste uitstoot van stikstof in Nederland. Deze stikstof zorgt voor verruiging van het duingebied en verlies van biodiversiteit in het Natura 2000 gebied. Met een uitstoot van circa 1,7 miljoen kg stikstof per jaar stoot Tata Steel net zoveel stikstof uit als 600 agrarische bedrijven of 6 energiecentrales.

Aanpak

Voor de aanpak van de milieuproblemen bij Tata Steel bestaan wel plannen. Het bedrijf heeft een Programma Tata Steel 2020-2050 met daarin onder andere de omschakeling van het gebruik van gas en kolen naar waterstof. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de lange termijn. En ook de bouw van een zogenaamde denox-installatie staat in de lange termijn plannen. Daarmee wordt de stikstof uit de rookgassen gewassen, wat positief is voor de natuur in de duinen. Maar de uitvoering van deze plannen verloopt naar de mening van omwonenden en Duinbehoud veel en veel te traag. Er is bestuurlijke en juridische druk nodig om op korte termijn te komen tot oplossingen en uitvoeringsmaatregelen. Een gang naar de rechter kan daarbij helpen.

Gerelateerde berichten

Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Samen met Jacco Duindam, sinds lange tijd duinconsulent van de Kapittelduinen en Solleveld in Zuid-Holland, maak ik door het Staelduinse bos.
Strandpalen genieten niet bepaald grote publieke belangstelling. Met zijn boek ‘Strandpalen van Nederland’ laat Martijn de Groot echter zien hoe onterecht dat is.