Duinbehoud is voor enkele duingebieden op zoek naar vrijwilligers met kennis van de duinen, natuurbeheer en natuurbeleid. Deze duinconsulent houdt ontwikkelingen binnen zijn of haar werkgebied bij en reageert daarop via inspraakbijeenkomsten of contacten met beheerders en politiek. 

Op dit moment zoeken wij vrijwilligers voor de duinen van Voorne en de duinen van Vlieland.

Wie zoeken wij?                                    

  • Iemand met kennis van de duinen en die kan meepraten op het niveau van overheden, beheerders en ondernemers;
  • Iemand die adviezen en ideeën op een overtuigende manier kan overleggen;
  • Iemand die slagvaardig is en zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Wat ga je doen?

  • Je zorgt dat je op de hoogte bent van lokale ontwikkelingen in en rond de duinen; 
  • Je zorgt ervoor dat de diverse lokale organisaties op de hoogte zijn van het werk van Duinbehoud; 
  • Je bent aanwezig bij lokale bijeenkomsten die van belang zijn voor het beschermen van de duinen als natuurgebied;
  • Je reageert (mondeling of schriftelijk) op ontwikkelingen in of rond de duinen;
  • En natuurlijk ben je een ambassadeur voor Stichting Duinbehoud. 

Wil je je inzetten voor de duinen?

Duinbehoud is een ambitieuze natuurbeschermingsorganisatie met lef, waar natuur én de mens centraal staan. Vind je het leuk om je in te zetten voor de duinen en wil je graag je expertise delen, dan zien we graag je reactie tegemoet.

Stuur je reactie naar Kaja van Rhijn via kaja@duinbehoud.nl of (071) 514 37 19