Search
Close this search box.

Duinen Levend Landschap, een prachtig boek over de Duinen!

Stichting Duinbehoud heeft speciaal voor alle duinliefhebbers een mooi en informatief boekje samengesteld: Duinen Levend Landschap. Het boekje schetst een beeld van wat er zich allemaal in het duingebied afspeelt. Er wordt iets verteld over het ontstaan van de duinen (dat is nog niet zo eenvoudig als het lijkt), de planten en de dieren die er leven, kustverdediging en waterwinning. Informatieve teksten en prachtige natuurfoto’s wisselen elkaar af.

Wat is er heerlijker dan lekker wandelen in de duinen of zonnen op het strand? Veel Nederlanders vinden een kust met strand en duinen een vanzelfsprekend verschijnsel, maar het is eigenlijk best speciaal. In de ogen van geologen is onze kust nog heel erg jong: pas 6000 jaar oud. Wind, zon en zee zijn nog steeds bezig om de kust te vormen. Van de meer dan 15.000 kilometer Atlantische kust in West-Europa, bestaat maar liefst 3.000 kilometer uit duinen. Daarvan ligt zo’n 250 kilometer langs de Nederlandse kust. Wij boffen maar met ons mooie kustgebied!

De duinen: natuurlijke natuur

Geen enkel natuurgebied in Nederland is puur natuur. Overal is een mensenhand zichtbaar, ook in de duinen. Toch is het duingebied het meest natuurlijke stukje natuur van ons land. Het is met ongeveer 400 km2 ook het grootste aaneengesloten natuurgebied. Dat lijkt veel, maar het is maar iets meer dan 1 procent van de totale oppervlakte van Nederland. Een bescheiden gebied dus, maar met een grote biodiversiteit: maar liefst 140 van de ongeveer 190 broedvogelsoorten broedt in de duinen. En de helft van de Nederlandse dagvlindersoorten komt in de duinen voor.

Duinen onder druk

Helaas zijn de bedreigingen voor de natuur in ons overvolle land groot. In de 20eeeuw nam de interesse voor het kustgebied toe. Steeds meer mensen zochten ontspanning op de stranden en in de duinen. Daar was nog rust, ruimte en natuur te vinden. De campings, zomerhuisjes en bungalowparken kwamen. Grote parkeerplaatsen in de duinen moesten de dagrecreatie naar het strand bevorderen.

Deze activiteiten kunnen de plantengroei ernstig beschadigen. Plantensoorten kunnen zelfs geheel verdwijnen. Sommige planten – vooral mossen en korstmossen – zijn erg gevoelig voor betreding; hele hellingen worden zo vertrapt. Schuwe of kwetsbare dieren hebben ook erg te lijden van het massatoerisme. De bouw van bungalowparken in het duingebied maakt hun leefgebied steeds kleiner. Daardoor zijn sommige dieren bijna uit de duinen verdwenen, zoals de nachtzwaluw.

Duinbehoud komt op voor de duinen

Stichting Duinbehoud zet zich in om de duinen, inclusief het strand en de binnenduinrand, te behouden als natuurgebied en waar mogelijk te herstellen. Met uw steun zorgen wij voor behoud en versterking van de rust, ruimte en natuur. Wilt u het werk van Duinbehoud steunen? Dan kunt u voor maar € 27,50 per jaar donateur worden. U ontvangt dan het boek Duinen Levend Landschap en het tijdschrift DUIN, een prachtig blad met veel informatie en foto’s over het duingebied. U kunt het boekje Duinen Levend Landschap ook via onze webshop bestellen.

Het boekje Duinen Levend Landschap is gesubsidieerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.