Search
Close this search box.

Zeeuws-Vlaanderen

Het Zwin is een sluftergebied op de grens van Nederland en België

Ongeveer een derde deel van het gebied ligt in Nederland, het grootste deel in België. Het Zwin bevat dynamische duinen en is één van de weinige gebieden in Zeeland met een zandig schor en bijbehorende vegetatie. In de aangrenzende Kievittepolder bevindt zich de meest zuidwestelijke populatie van de Kamsalamander in ons land.

Voor meer informatie over het Natura 2000 gebied Het Zwin en Kievittepolder zie: website N2000 ministerie LNV

Langs de kust van Zeeuws-Vlaanderen ligt de verzande slufter van de Verdronken Zwarte Polder. In het mondingsgebied van de Westerschelde is verder nog sprake van duinvorming bij Rammekenshoek, de Kaloot en op de Hooge Platen. Binnendijks liggen een aantal gebieden met aan het estuarium gekoppelde natuur: Rammekenshoek, Inlaag 1887, Bathse Kreek, Inlaag Hoofdplaat en Herdijkte Zwarte Polder.

Voor meer informatie over het Natura 2000 gebied Westerschelde & Saeftinghe zie: website N2000 ministerie LNV