Search
Close this search box.

Den Haag

Het Westduinpark is een duingebied aan de rand van Den Haag

Het is een breed, gevarieerd en kalkrijk duingebied met kenmerkende habitats van de Hollandse duin- en kuststreek. Er is een breed scala aan vegetatietypen van jonge en oude, droge duinen, met ruigten, graslanden en struwelen en binnenduinbos aanwezig, met karakteristieke flora. Het veel kleinere, tussen de bebouwing van Den Haag gelegen Wapendal bestaat uit een oud duin met struikheivegetatie.

Voor meer informatie over het Natura 2000 gebied Westduinpark & Wapendal zie: website N2000 ministerie LNV

Lokale informatie: lees hier over de ‘wandelende duinen’ in het Westduinpark.