Search
Close this search box.

Europa stemt in met natuurherstelwet

Sytske Dijksen - Foto Fitis
Sytske Dijksen – Foto Fitis

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar bereikten de 27 EU-lidstaten al een akkoord over deze wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.

Wat er nu ligt is een afgezwakt compromis van het oorspronkelijke plan van Frans Timmermans. Het oorspronkelijke plan van de natuurherstelwet om een verbod op verslechtering van de natuur in te voeren, werd geschrapt. Nu moeten landen simpelweg hun best doen om te voorkomen dat natuurgebieden achteruitgaan. De wet stelt ook doelen voor biodiversiteit op landbouwgrond, maar hier worden geen harde percentages aan gekoppeld zoals in het oorspronkelijke plan. Verder bevat de wet afspraken over het planten van drie miljard bomen tegen 2030 en het verwijderen van door de mens geplaatste obstakels in rivieren, om minimaal 25.000 kilometer aan vrij doorstromende rivieren in 2030 te bereiken.

Een aantal punten uit de natuurherstelwet:

·         In 2030 moeten maatregelen zijn genomen om ten minste 20 procent van de natuur te herstellen. Dit gaat om natuurgebieden die de landen zelf aanwijzen.

·         Vanaf 2050 moet de natuur worden hersteld voor 90 procent van deze natuurgebieden.

·         Op landbouwgrond moet meer biodiversiteit komen.

·         Steden moeten groener worden door bijvoorbeeld meer bomen te planten en groene daken te plaatsen.

Volgens directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud biedt deze wet “een goede kans om extra vaart te maken met natuurherstel in het duingebied. Ook biedt deze wet kansen om rond de duingebieden zgn. “overgangsgebieden” in te richten voor de opvang van kwelwater uit de duinen en het versterken van de biodiversiteit.”

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.