Wijk aan Zee: werken aan energietransitie in de duinen (middagexcursie)

Noord-Holland, 24 juni, 12.30 – 13.45
Zandhagedis - Jelger Herder

Een uitleg over natuur-beheersmaatregelen rond een tijdelijk werkterrein in het zeedorpenlandschap bij Wijk aan Zee. Een werkterrein in natuurgebied vraagt om bijzondere maatregelen. Ecoloog Patrick Bakelaar*) en duinconsulent Hans Turlings nemen je mee naar de locatie van het toekomstige werkterrein om te laten zien welke maatregelen genomen zijn in verband met de aanwezigheid van de zandhagedis en de bijzondere plantensoorten die het zeedorpenlandschap rijk is, zoals bijvoorbeeld hondskruid en oorsilene. Ook het herstel na de werkzaamheden krijgt aandacht.

Netbeheerder Tennet heeft bij Wijk aan Zee een groot transformatorstation gebouwd waarmee drie windmolenparken op de Noordzee worden aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet. Voor de  aanleg van de ondergrondse kabelverbindingen zijn op het strand en achter de duinen werkterreinen aangelegd voor de verbinding van diverse kabels. De eerste twee aanlandingen zijn ten noorden van Wijk aan Zee in 2021 en 2022 gerealiseerd. Op dit moment wordt ten zuiden van Wijk aan Zee een derde aanlanding voorbereid die in het najaar van 2023 van start gaat met een werkterrein op het strand en een in duinen, in beschermd natuurgebied.

*) Ecoloog Patrick Bakelaar is ‘omgevingsmanager’ voor de aannemerscombinatie NRG die ondergrondse, gestuurde boringen realiseert voor mantelbuizen waardoor de elektriciteitskabels getrokken worden. De aannemer heeft samen met terreinbeheerder PWN en in overleg met Stichting Duinbehoud maatregelen genomen om schade aan flora, fauna en landschap te beperken en na de werkzaamheden te herstellen.

Ga je liever mee met de ochtendexcursie? Klik hier!

Let op: Krijgt u binnen enkele minuten na het invullen van het aanmeldformulier geen bevestigingsmail in uw inbox (of spam)? Dan is uw aanmelding niet bij ons binnen gekomen. Stuur dan een mailtje naar stichting@duinbehoud.nl

Foto zandhagedis door Jelger Helder

Datum: 24 juni

}

Tijd: 12.30 - 13.45 uur

Startpunt: Ingang beeldenpark Een Zee van Staal, Bosweg/hoek Reijndersweg, 1949 AZ Wijk aan Zee

,

Afstand: 2 kilometer

Max. aantal personen: 20

13

Beschikbare plaatsen over

Aanmelden

  • Uw gegevens