Winnende foto van fotowedstrijd ter ere van Dag van de duinen

Winnende foto Dag van de duinen 2021 van Inge Kampen
Winnende foto Dag van de duinen 2021 van Inge Kampen

Indrukwekkende inzendingen

De jury van de fotowedstrijd ter gelegenheid van de eerste Dag van de Duinen was blij verrast met veel, hele mooie kwalitatief uitstekende inzendingen. Prachtige duinlandschappen, met indrukwekkende luchten, in zomer en winter. Alle verschillende duinbiotopen kwamen voorbij. We zagen door wind gevormde natuurlijke zandsculpturen. En foto’s met een knipoog. We zagen planten, vogels, insecten, vossen, grazers. Heel veel verschillende duinbewoners dienden zich aan. Zonder uitzondering foto’s waarover is nagedacht, waaraan je kunt zien dat er gewikt en gewogen is over het juiste standpunt en foto’s waar met engelengeduld is gewacht op het juiste moment.

Winnende foto

Bij onze keuze hebben we uiteraard gelet op onderwerp, compositie, creativiteit en kwaliteit. En na uitvoerig overleg hebben we ons vooral ook laten verrassen door… het duinkonijn van Inge Kampen. Het konijn van Inge kijkt precies recht in de lens van de fotograaf. Wat ziet het? Wat denkt het? De oren gespitst richting het onraad!

Prachtig wild duinkonijn

Voor de juryleden van de fotowedstrijd van Duinbehoud de winnaar. Vanwege het aandoenlijke onderwerp natuurlijk. Vanwege de compositie. Het dier kijkt opzij, we zien ook de rest van het lijf. Het ziet of hoort iets. De voorgrond en achtergrond zijn vaag waardoor de volle aandacht op het onderwerp valt, de kop is haarscherp. En dan is er nog het fraaie perspectief door het pad (?) dat rechts achter het konijn in het donkere bos verdwijnt. Een foto die in een reflex lijkt gemaakt en dan precies met de goede instelling onder moeilijke – bewolkt weer of avondschemering – omstandigheden. Inge Kampen is in haar vrije tijd een bevlogen natuurfotograaf. Ze komt uit Den Burg. Als toelichting op haar inzending meldt ze kernachtig en niet zonder trots: prachtig wild duinkonijn nabij Paal 17 Texel.

Bedankt

Wij danken alle inzenders voor hun bijdragen. Onze top vijf is terug te vinden in het winternummer van het blad Duin. Veel ingestuurde foto’s kunt u tegenkomen op de sociale media-uitingen van Duinbehoud. Wij hebben met veel plezier als jury aan deze wedstrijd meegedaan,

Sytske Dijksen
Nico van Kappel
Jos Lap

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.