Search
Close this search box.

Geen toestemming voor luxe chalets en padelbaan op camping De Lakens.

Het initiatief van camping De Lakens bij Bloemendaal aan Zee om 12 luxe chalets toe te voegen aan de camping en een padelbaan met verlichting is gestrand bij het college van B&W. De gemeente is resoluut in haar weigering. De camping ligt in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een beschermd duingebied waar voorzichtig mee wordt omgesprongen. Bouwwerken mogen niet hoger zijn dan drie meter en de camping is in de winter gesloten.

De nieuwe chalets zouden permanent zijn en daardoor prominent in het duingebied aanwezig. Ook een padelbaan met verlichting is prominent aanwezig in het duingebied. Dit heeft negatieve gevolgen voor het naastliggende Natura-2000 gebied en de beleving van het duinlandschap. Vrienden van Middenduin en Stichting Duinbehoud hebben al eerder een protestbrief gestuurd naar de gemeente.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
De groene specht is een beetje geheimzinnige vogel. Hij is niet heel zeldzaam en opvallend gekleurd en toch zie je hem niet vaak. Maar horen kun je hem wel.