Geen toestemming voor luxe chalets en padelbaan op camping De Lakens.

Het initiatief van camping De Lakens bij Bloemendaal aan Zee om 12 luxe chalets toe te voegen aan de camping en een padelbaan met verlichting is gestrand bij het college van B&W. De gemeente is resoluut in haar weigering. De camping ligt in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een beschermd duingebied waar voorzichtig mee wordt omgesprongen. Bouwwerken mogen niet hoger zijn dan drie meter en de camping is in de winter gesloten.

De nieuwe chalets zouden permanent zijn en daardoor prominent in het duingebied aanwezig. Ook een padelbaan met verlichting is prominent aanwezig in het duingebied. Dit heeft negatieve gevolgen voor het naastliggende Natura-2000 gebied en de beleving van het duinlandschap. Vrienden van Middenduin en Stichting Duinbehoud hebben al eerder een protestbrief gestuurd naar de gemeente.

Gerelateerde berichten

Op maandag 25 september ontvangen elf stranden in Nederland de Groene Strand Wimpel. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen.
Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.