Dankzij succesvolle inspraak van Duinbehoud en lokale natuur- en milieu-organisaties is de verbindingsweg tussen de N208 en de N206 bij De Zilk van de baan. Ben ter Haar, de lokale belangenbehartiger van Duinbehoud, heeft op woensdag 19 september aan Provinciale Staten van Zuid-Holland uitgelegd dat de verbinding tot veel extra verkeer langs de duinen zou leiden. Daardoor zou de luchtverontreiniging in de duinen verder toenemen. De verontreiniging met onder andere stikstofoxiden, bedreigt de kenmerkende natuurwaarden in de duinen en is nu al onacceptabel hoog. Mede naar aanleiding daarvan laat het provinciebestuur de ruimtelijke reservering voor deze weg nu achterwege.

Het plan voor deze verbindingsweg was onderdeel van de plannen voor de Duinpolderweg. Nut en noodzaak van de Duinpolderweg zijn niet onderbouwd en zeer twijfelachtig. Helaas is het de natuur- en milieu-organisaties nog niet gelukt om de provinciebesturen van Zuid- en Noord-Holland over te halen om er helemaal vanaf te zien.

Bron: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3696092/Provincie-Zuid-Holland-kiest-voor-Duinpolderweg-om-Hillegom-heen