Geen verbindingsweg bij De Zilk

Dankzij succesvolle inspraak van Duinbehoud en lokale natuur- en milieu-organisaties is de verbindingsweg tussen de N208 en de N206 bij De Zilk van de baan. Ben ter Haar, de lokale belangenbehartiger van Duinbehoud, heeft op woensdag 19 september aan Provinciale Staten van Zuid-Holland uitgelegd dat de verbinding tot veel extra verkeer langs de duinen zou leiden. Daardoor zou de luchtverontreiniging in de duinen verder toenemen. De verontreiniging met onder andere stikstofoxiden, bedreigt de kenmerkende natuurwaarden in de duinen en is nu al onacceptabel hoog. Mede naar aanleiding daarvan laat het provinciebestuur de ruimtelijke reservering voor deze weg nu achterwege.

Het plan voor deze verbindingsweg was onderdeel van de plannen voor de Duinpolderweg. Nut en noodzaak van de Duinpolderweg zijn niet onderbouwd en zeer twijfelachtig. Helaas is het de natuur- en milieu-organisaties nog niet gelukt om de provinciebesturen van Zuid- en Noord-Holland over te halen om er helemaal vanaf te zien.

Bron: https://www.omroepwest.nl/nieuws/3696092/Provincie-Zuid-Holland-kiest-voor-Duinpolderweg-om-Hillegom-heen

Gerelateerde berichten

Strandpalen genieten niet bepaald grote publieke belangstelling. Met zijn boek ‘Strandpalen van Nederland’ laat Martijn de Groot echter zien hoe onterecht dat is.
Imposante terreinwagens, spinnende wielen, opstuivend zand en op de achtergrond de zee. Het was een spectaculair schouwspel op het strand van Goeree-Overflakkee bij Ouddorp, op 16 en 17 september 2023.
De nieuwe KNMI’23-klimaatscenario’s laten zien wat Nederland de komende decennia mogelijk te wachten staat aan klimaatverandering. Het kan in alle seizoenen warmer worden, met meer tropische dagen en minder vorstdagen.