Stichting Duinbehoud is een natuurbeschermingsorganisatie die al 45 jaar actief is met de
bescherming van de natuur langs de kust van Nederland. Het is een kleine organisatie met een
groot netwerk van vrijwilligers en werkrelaties.

Een belangrijke bron van waaruit wij ons werk en onze campagnes financieren zijn donaties,
giften en fondsen. Wij zijn op zoek naar een ervaren fondsen- en donateurswerver om onze
werving van donaties, giften en fondsen verder te professionaliseren. En om onze ambities om
de organisatie te versterken waar te maken!

Binnen deze opdracht werk je zelfstandig als fondsen- en donateurswerver en ben je
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van onze strategie voor fondsenwerving.
Daaronder valt ook het onderhouden van contacten met fondsen en het werven (en vast
houden) van nieuwe donateurs. Je weet nieuwe doelgroepen aan te spreken op een manier die
past bij onze stijl van natuurbescherming en campagnevoeren.

Je werkt als zelfstandige samen met het team van vrijwilligers onder aansturing van het
Landelijk Bureau in Leiden.

Wat ga je doen?
 Je ontwikkelt een strategie voor fondsen- en donateurswerving en voert deze uit;
 Je zorgt ervoor dat de doelstellingen per jaar of campagne worden gehaald;
 Je analyseert data en maakt op basis hiervan evaluaties en doet aanbevelingen;
 Je adviseert over de beste tools en teksten om de verschillende doelgroepen van
Stichting Duinbehoud te bereiken;
 Je onderzoekt online en offline manieren om onze fondsen- en donatiewerving verder te
professionaliseren;
 Je weet de rest van de organisatie te betrekken bij jouw doelstellingen.

Wat verwachten wij van jou?
 Je bent een ervaren en enthousiaste fondsen- en donateurswerver;
 Je hebt interesse in natuurbescherming;
 Je kent de beste tools om fondsen- en donateurswerving te maximaliseren;
 Je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers;
 Je bent ervaren en senior genoeg om zelfstandig in de organisatie te werk te gaan;
 Je bent ondernemend en flexibel ingesteld.

Wij bieden:
 Een startopdracht met een budget van 50.000,- euro (excl. BTW) en een tijdpad van
een jaar;
 De basis voor de startopdracht is het Strategisch plan acquisitiebeleid van februari 2022
(dit plan is opvraagbaar);
 Binnen deze startopdracht wordt (door jou) de strategie uitgewerkt en wordt de
uitvoering ter hand genomen;
 Afhankelijk van de resultaten van de startopdracht kan een vervolgopdracht worden
gegeven.

Indienen offerte:
 De sluitingsdatum voor het indienen van een offerte is vrijdag 22 april 2022;
 De offerte kan worden gestuurd naar: marc@duinbehoud.nl;
 De offerte wordt beoordeeld op de criteria: inzet van uren, snelheid van uitvoering, het
beoogde resultaat (in termen van de realiseren inkomsten uit fondsen en donateurs),
de werkervaring van de opdrachtnemer en de kwaliteit van de offerte.

Voor meer informatie over de opdracht kun je contact opnemen met Marc Janssen: marc@duinbehoud.nl of 06-33582581.