Groene energie met RESpect voor de natuur

Windmolens op zee door Nico van Kappel
Windmolens op zee door Nico van Kappel

Klimaatverandering gaat grote gevolgen hebben voor de kust van Nederland en daarmee voor de duingebieden. De zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan in de toekomst krijgen veel aandacht. Op korte termijn speelt echter ook de discussie over de aanleg van wind- en zonneparken. Waar wel en waar niet. Een snelle overgang naar alternatieve vormen van energie is essentieel om de klimaatdoelen te halen. De uitdaging is om dit te laten samengaan met natuurbescherming en duinbehoud. 

Een manier om de energietransitie in beweging te zetten is de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin moeten dertig regio’s in Nederland in fases ieder een CO2 uitstootvrij energieplan opstellen en dit praktisch uitwerken. De hele kust valt onder zeven regio’s en die hebben in 2021 een eerste plan gemaakt hoe en waar het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. 

Schaarse ruimte

In dichtbevolkte kustregio’s is dit nogal een opgave: windmolens en zonneparken vragen om ruimte en die is schaars. Die ruimte mag volgens Duinbehoud niet ten koste gaan van de duinen. Gelukkig is er tot nu toe ook bij de andere partijen en de overheid weinig draagvlak voor energieopwekking in beschermde natuurgebieden (lees: Natura 2000). Maar dat kan wel veranderen. 

Wind op zee

Er zijn ook nationale plannen. Bij Wijk aan Zee wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een paar grote windmolenparken voor de Noord-Hollandse kust. Die energie moet met kabels ergens aan de kust landen en verder worden getransporteerd middels hoogspanningsnetten en nieuwe transformatorstations. 

Toekomst

Energievormen als wind en zon zijn mogelijk tussenvormen. Nieuwe alternatieve technieken zijn in opmars. Er moet daarom ook goed worden vastgelegd wat er gebeurt met de ruimte als een wind- of zonnepark – bijvoorbeeld 20 jaar later – niet meer rendabel is. 

De grote herverdeling van ruimte in Nederland als gevolg van klimaatverandering zet natuurgebieden dus verder onder druk. Voor Duinbehoud is de energietransitie een relevante ontwikkeling waar we voorstander van zijn en waar we constructief in willen participeren. Dit mag echter niet ten koste gaan van natuurgebieden, die moeten er juist sterker van worden. Dat blijft voor Duinbehoud de inzet.

Dit artikel verscheen in Duin. Het hele artikel lees je hier.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen langs de Nederlandse kust? Word donateur en ontvang Duin voortaan elk kwartaal. Of vraag een gratis proefexemplaar aan.

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en betrouwbare financieel medewerker. De tijdsbesteding die we van je verwachten is gemiddeld twee tot vier uur per week.