Natuurgebied Hanenplas ligt, net als Dorpzicht, in het noorden van Texel. De Roggesloot vindt hier haar oorsprong. Ook de duinvallei van de Hanenplas ligt in dit gebied. Hanenplas is het tweede opgeleverde natuurgebied op Texel, dat 15 juni 2018 feestelijk werd geopend met de partners en omwonenden.

Impuls voor de natuur

De werkzaamheden in Hanenplas hebben de natuur versterkt. De dichtgegroeide duinen worden weer open en valleien natter, zodat bijvoorbeeld de Parnassia weer volop kan gaan bloeien. De voedselrijke bodem in de duinvallei is verwijderd en de van nature aanwezige schelpenbanken zijn blootgelegd. Bosjes zijn verwijderd om de openheid van het gebied te herstellen en onder meer het fourageergebied van de velduil te versterken. De watergangen hebben natuurvriendelijke oevers gekregen. Daarnaast zijn de mogelijkheden om het gebied te beleven versterkt. Een nieuw fiets- en ruiterpad leidt van de Postweg via de kreek van de Roggesloot naar de Slufter. Hiermee is beter zicht op de herstelde natuur. En op de grazers, die bij mooi weer genieten van hun verruimde drinkpoel. De inrichting van de Hanenplas is onderdeel van het programma natuurontwikkeling Texel, waarmee de natuur op Texel wordt versterkt.

Bron: Provincie Noord- Holland