Search
Close this search box.

Het zwarte stof in de IJmond

Tatasteel vanuit de duinen
Tata Steel vanuit de duinen

Aanstaande donderdag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel. Daarbij zal de gezondheid van de bewoners in de IJmond volop de aandacht vragen. En terecht natuurlijk. Tata Steel stoot al jaren grote hoeveelheden verontreinigende stoffen als zware metalen en PAK’s uit en de gezondheid van omwonenden heeft daar duidelijk onder te leiden. Het aantal gezondheidsklachten in de regio IJmond is zorgwekkend hoog. De rapporten van het RIVM spreken hierover duidelijke taal.

Maar er is veel meer aan de hand. Het zwarte stof van Tata Steel schaadt niet alleen de gezondheid van mensen, maar ook de dieren in de natuur rondom Tata Steel lijden er onder. Dieren als konijn, veldmuis of huismus komen dagelijks in aanraking met de gifstoffen. Om nog maar te zwijgen van de gifstoffen die zich ophopen in de bodem en daar het bodemleven verzieken.

Tata Steel is door het gebruik van steenkool voor de productie van staal ook de grote uitstoter van CO2 en stikstof. Met een uitstoot van 6,2 miljoen ton CO2 en 5,7 miljoen ton NOx per jaar is Tata Steel de kampioen luchtvervuiler in Nederland. De voetafdruk van Tata Steel op de klimaat verandering en de vermesting van de natuur is gigantisch.

Voor Stichting Duinbehoud is de vergroening van de staalproductie bij Tata Steel een harde noodzaak voor mens en dier. En het kan ook een grote bijdrage leveren aan het stikstofdebat. De omschakeling van steenkool naar groene waterstof bij de productie van staal scheelt op termijn de uitkoop van zo’n 500 agrarische bedrijven. Een eerste slag die op korte termijn kan worden gemaakt, is het installeren van een denox-installatie. Een wasinstallatie om de stikstof uitstoot drastisch te verminderen.

Marc Janssen

directeur Stichting Duinbehoud

Gerelateerde berichten

We stappen wat ongemakkelijk in de 4-wheel drive van duinconsulent en vogelwachter Marcel Fennis. Het voelt vreemd om het strand op te rijden met een dieselauto, maar het is voor de goede zaak!
De setting: Een tafel op het strand bij de vloedlijn met twee stoelen en een schemerlamp. Schrijfster Elizabeth van den Dries neemt plaats op de ene stoel. Nu maar afwachten wat er gebeurt.
Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.