Hoger Beroep Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort door dronepicr

Stichting Duinbehoud gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank
Noord-Holland van 26 april 2022 om de natuurvergunning voor het Circuit Park
Zandvoort in stand te laten.

Natuur de dupe

Een belangrijke motivatie voor Stichting Duinbehoud om in hoger beroep te gaan is de
toename van de stikstofuitstoot door het Circuit Park Zandvoort met de komst van de
Formule 1 races naar Zandvoort. De oorzaak hiervan is, dat Formule 1 racewagens
zonder katalysator en met zeer hoge snelheden rijden. Dit veroorzaakt een enorm hoge
stikstofdepositie op het naastliggende natuurgebied.

Extreem hoge stikstofuitstoot

De provincie Noord-Holland heeft bij de vergunningverlening in het verleden onvoldoende
rekening
gehouden met de extreem hoge stikstofuitstoot door Formule 1 racewagens.
Daarom heeft Stichting Duinbehoud een contra-expertise laten uitvoeren door een
deskundig bureau, Apollon Milieu.

Raad van State

Apollon Milieu kwam in haar berekeningen uit op een veel hogere stikstofdepositie in het
duingebied dan waar de provincie Noord-Holland rekening mee had gehouden. De
rechtbank Noord-Holland vond het echter niet nodig om de contra-expertise van Apollon
milieu betrekken in haar oordeel. Duinbehoud heeft daarom de zaak nu ter beoordeling
voorgelegd aan de Raad van State.

Gerelateerde berichten

Het najaar is het mooiste jaargetijde voor een wandeling door de natuur om paddenstoelen te bewonderen. Ook op het strand vind je langs de duinvoet fraaie paddenstoelen.
Samen met Jacco Duindam, sinds lange tijd duinconsulent van de Kapittelduinen en Solleveld in Zuid-Holland, maak ik door het Staelduinse bos.
Strandpalen genieten niet bepaald grote publieke belangstelling. Met zijn boek ‘Strandpalen van Nederland’ laat Martijn de Groot echter zien hoe onterecht dat is.