Search
Close this search box.

Hoger Beroep Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort door dronepicr

Stichting Duinbehoud gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank
Noord-Holland van 26 april 2022 om de natuurvergunning voor het Circuit Park
Zandvoort in stand te laten.

Natuur de dupe

Een belangrijke motivatie voor Stichting Duinbehoud om in hoger beroep te gaan is de
toename van de stikstofuitstoot door het Circuit Park Zandvoort met de komst van de
Formule 1 races naar Zandvoort. De oorzaak hiervan is, dat Formule 1 racewagens
zonder katalysator en met zeer hoge snelheden rijden. Dit veroorzaakt een enorm hoge
stikstofdepositie op het naastliggende natuurgebied.

Extreem hoge stikstofuitstoot

De provincie Noord-Holland heeft bij de vergunningverlening in het verleden onvoldoende
rekening
gehouden met de extreem hoge stikstofuitstoot door Formule 1 racewagens.
Daarom heeft Stichting Duinbehoud een contra-expertise laten uitvoeren door een
deskundig bureau, Apollon Milieu.

Raad van State

Apollon Milieu kwam in haar berekeningen uit op een veel hogere stikstofdepositie in het
duingebied dan waar de provincie Noord-Holland rekening mee had gehouden. De
rechtbank Noord-Holland vond het echter niet nodig om de contra-expertise van Apollon
milieu betrekken in haar oordeel. Duinbehoud heeft daarom de zaak nu ter beoordeling
voorgelegd aan de Raad van State.

Gerelateerde berichten

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar bereikten de 27 EU-lidstaten al een akkoord over deze wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.
Vanaf de veerboot fietst ik met partner naar Den Hoorn, waar duinconsulenten Sytske en Adriaan Dijksen wonen. We praten over hun passie voor de natuur, ontwikkelingen op Texel en fietsen een rondje.
Afgelopen winter was een bijzondere periode voor wat betreft de regenval. In de maanden oktober tot en met december 2023 viel er 461 mm regen, dat is extreem veel. Door deze extreme regenval steeg het grondwater in de duinen tot ongekende hoogte.