Wandelen in duinen Terschelling - Eelco van der Poel
Wandelen in de duinen op Terschelling – Eelco van der Poel

Hoogtepunt 1. Uitzicht over de Strieperpolder

Vanaf de Middellanderdijk heb je een goed uitzicht over de Strieperpolder. De hooggelegen graslanden aan de binnenzijde van de dijk maken deel uit van een oude strandwal waarop in de vroege Middeleeuwen het buurtschap Striep is ontstaan. Tegenwoordig is Striep niet meer dan een kleine nederzetting aan de Waddendijk iets verder naar het oosten. In de 14de en 15de eeuw was Striep veel groter en voor een groot deel aan de binnenzijde van de dijk bebouwd. Bij dit uitzichtpunt op de dijk liet graaf Cornelis de tweede van Bergen rond 1540 een klein kasteeltje bouwen, dat ook dienst deed als baken voor de scheepvaart. Dit kasteeltje is niet lang na de bouw tijdens een aanval van de watergeuzen in brand gestoken en nooit meer herbouwd.
De Strieperpolder is het resultaat van een landaanwinningsproject van de goudhandelaar Crook uit Amsterdam en zijn nazaten, de heren Pont, vanaf 1533. De huidige waddendijk is aangelegd in de 19de eeuw, nadat de oude dijken tijdens de stormvloed van 1825 waren verdwenen.  De Strieperpolder is een belangrijk broedgebied voor weidevogels, zoals de kluut en de visdief. In de winter zie je er ook grote groepen ganzen.

Hoogtepunt 2. Binnenduingraslanden

Door de bloemrijke hooilanden is de overgang van het duinlandschap naar de polder hier bijzonder fraai. Deze hooilanden staan onder invloed van ijzerhoudend kwelwater dat vanuit de zoetwaterbel in het duingebied naar het oppervlak komt. Op vochtige plekken bloeien in het voorjaar de dotterbloem en het waterdrieblad en de gevlekte orchis en grote ratelaar komen er in grote getalen voor. De hooilanden zijn ook een belangrijk broedgebied voor de grutto en de kievit en een leefgebied voor de argusvlinder.

Biertarwegras - Sytske Dijksen van Foto Fitis
Biertarwegras – Sytske Dijksen van Foto Fitis

Hoogtepunt 3. Noordzeestrand

Op het brede Noordzeestrand van Terschelling is goed de ontwikkeling van een nieuwe duinenrij te zien. Het biestarwegras, een grassoort die alleen op stranden groeit, houdt het zand vast en zorgt voorduinvorming. De kleine nieuwe duintjes met biestarwegras heten embryonale duinen.

Hoogtepunt 4. Sterneplak

In het duingebied komen verscheidene vochtige duinvalleien voor. De lage delen staan meestal in de winter onder water, maar vallen in de zomer droog. In deze valleien groeien zeldzame plantensoorten, zoals draadgentiaan, dwergvlas en oeverkruid. De voor Terschelling zo kenmerkende grote veenbes, beter bekend als de cranberry, groeit er ook. Veel valleien zijn in het begin van de vorige eeuw doelbewust ontwikkeld tot cranberry-cultures.