In de nieuwste editie van kwartaalblad DUIN: Een dynamische Boschplaat

Freek Zwart 'zijn' stuifdijk, Terschelling
Freek Zwart ‘zijn’ stuifdijk, Terschelling

De Boschplaat aan de oostkant van Terschelling wordt beschouwd als één van de meest wilde stukjes Nederland. In dit prachtige natuurgebied van 4400 hectare groot waan je je alleen met de natuur. Waar kan dat nog in Nederland? Toch gaat het niet goed in dit gebied. Daarom is er een ambitieus plan opgesteld: de Boschplaatvisie 2050. In het nieuwe nummer van kwartaalblad DUIN legt voormalig medewerker Freek Zwart van Staatsbosbeheer uit wat het plan inhoudt en hoe het plan tot stand is gekomen.

Losse zandplaat

De Boschplaat was vroeger een losse zandplaat ten oosten van Terschelling. De geul tussen beide eilanden, het Koggediep, slibde in de 17e eeuw dicht. Tussen 1931 en 1937 is het gebied met Terschelling verbonden geraakt door de aanleg van een stuifdijk van bijna 9 kilometer lang. Oorspronkelijk gebeurde dit met het idee om het land daarachter in te polderen.

Gebrek aan dynamiek

Rond 1970 was de Boschplaat een waar eldorado voor plant en dier. Maar sinds de jaren ’80 gaat het zienderogen minder goed met dit natuurgebied. Er is gebrek aan dynamiek, waardoor de variatie aan planten en dieren afneemt. De begroeiing veroudert en verruigt.

Boschplaat 2050
Boschplaat 2050

Forse ingrepen

Een groot knelpunt is de kaarsrechte en starre stuifdijk. De stuifdijk belemmert dynamiek en ontwikkeling van de natuur op de Boschplaat. Na veel gesprekken met bewoners en betrokkenen ligt er een prachtig plan met onder andere forse ingrepen in de stuifdijk, zoals meer verstuiving en ‘wash overs’ (doorbraken). Komende jaren moet duidelijk worden of de natuur kan profiteren van de dynamiek die nu langzaam de ruimte wordt gegeven.

Wat komt er nog meer aan bod in kwartaalblad DUIN?

  • Padden in de binnenduinrand
  • De hyacintorchis: een grote mediterrane soort vorig jaar ontdekt in de duinen bij Noordwijk
  • Waterwinning en natuurherstel in Berkheide
  • Duinleven: trekinsecten, insecten die wegtrekken en in het voorjaar terugkeren

Over DUIN

DUIN is het magazine van Stichting Duinbehoud. Het bevat nieuws en achtergrondartikelen over het Nederlandse duingebied. Donateurs ontvangen DUIN elk kwartaal in de brievenbus. Wilt u een gratis nummer van DUIN ontvangen? Ga naar www.duinbehoud.nl/tijdschrift

Gerelateerde berichten

Evolutie: bekend van Darwin, uit onze leefwereld. Maar ook in de taal vindt evolutie plaats, althans, in levende talen. Het product van malen, dat heet meel (geen hotmail). Vliegen-spreken-doen geeft vlucht-spraak-daad. Het product van graven, én ervan afgeleid: graf, gracht, greppel, groef, groeve, en indirect via het Frans gravure.
Door smeltend landijs is de zeespiegel aan het stijgen. Om ons land veilig te houden deponeren grote baggerschepen jaarlijks miljoenen kubieke meters zand op en voor de Nederlandse kust.
Natuurorganisaties vragen minister Van der Wal om deze maand duidelijkheid te geven over de uitvoering van de natuurcompensatie voor Maasvlakte-II.