Jacobskruiskruid: bladeren en tweejarige

Rozet door E. van der Meijden
Rozet door E. van der Meijden

Jacobskruiskruid is een ‘tweejarige’ plant. Tweejarigen hebben tenminste twee jaar nodig om slechts eenmaal te bloeien. Dus zij kunnen zich maar eenmaal in hun leven voortplanten. Alle energie gaat in het tweede jaar naar de zaadproductie. Hierna gaan zij dood.

In hun gehele eerste jaar maken ze een rozet van bladeren. In hun tweede jaar vormen ze lange bloeistengels vlak voor de bloei.  

Bladerenzorgen voor suikers door zonlicht op te vangen (fotosynthese). Het bladrozet zorgt zo in het eerste jaar voor een energiespaarpot. In het tweede jaar wordt deze gebruikt om zoveel mogelijk bloemen en zaden te produceren. De bloemen zijn felgeel gekleurd om veel bestuivers aan te trekken. Bladeren moeten elkaar niet in de schaduw zetten. De bladeren van het bladrozet hebben een andere vorm dan de bladeren aan de bloeistengel in het tweede jaar.

Overal zijn nu de bloeistengels van Jacobskruiskruid te zien. Zie ook het artikel over jacobskruiskruid in DUIN.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.