Rozet door E. van der Meijden
Rozet door E. van der Meijden

Jacobskruiskruid is een ‘tweejarige’ plant. Tweejarigen hebben tenminste twee jaar nodig om slechts eenmaal te bloeien. Dus zij kunnen zich maar eenmaal in hun leven voortplanten. Alle energie gaat in het tweede jaar naar de zaadproductie. Hierna gaan zij dood.

In hun gehele eerste jaar maken ze een rozet van bladeren. In hun tweede jaar vormen ze lange bloeistengels vlak voor de bloei.  

Bladerenzorgen voor suikers door zonlicht op te vangen (fotosynthese). Het bladrozet zorgt zo in het eerste jaar voor een energiespaarpot. In het tweede jaar wordt deze gebruikt om zoveel mogelijk bloemen en zaden te produceren. De bloemen zijn felgeel gekleurd om veel bestuivers aan te trekken. Bladeren moeten elkaar niet in de schaduw zetten. De bladeren van het bladrozet hebben een andere vorm dan de bladeren aan de bloeistengel in het tweede jaar.

Overal zijn nu de bloeistengels van Jacobskruiskruid te zien. Zie ook het artikel over jacobskruiskruid in DUIN.