Kampeerbedrijven op Schouwen lappen regels aan hun laars

Kampeerhuizen die hoog uitsteken boven deels afschermende wallen, kampeerbedrijven die knagen aan de randen van beschermd duingebied en een gestage groei van de jaarronde recreatie. Het gebeurt in strijd met bestemmingsplannen. Margo van der Meulen, consulent van de Stichting Duinbehoud, roept het gemeentebestuur op de taak uit te voeren waarvoor het is aangesteld: handhaven.

Illegale kampeerhuizen

Ongerepte kust - Ronald van Wijk
Ongerepte kust – Ronald van Wijk

Steen des aanstoots is camping Julianahoeve aan de Hoogenboomlaan in Renesse, waar vier illegale kampeerhuizen van twee verdiepingen zijn verschenen. Ze steken hoog uit boven een wal die als afscherming is bedoeld. De gebouwen belasten het aangrenzende Natura 2000 duingebied met geluid- en lichtvervuiling en bederven volgens Duinbehoud het duinlandschap. Nog een bezwaar: dergelijke woningen worden gebruikt voor jaarronde recreatie en veroorzaken extra stikstofneerslag in de duinen.

Groenstroken en wallen rond de camping worden versmald of verdwijnen gedeeltelijk. Deels wordt de verplichte afschermende groenstrook of wal op het terrein van een buurman gepland, dat de beschermende status van Natura 2000 heeft.

Al twee jaar strijdt Duinbehoud ertegen met handhavingsverzoeken en bezwaarschriften. “Maar de gemeente Schouwen Duiveland geeft niet thuis”, aldus Margo van der Meulen, consulent van de Stichting Duinbehoud. “De vier huizen zijn tot dusver buiten gebruik gesteld. Maar de gemeente wil met een nieuw bestemmingsplan onderzoeken of ze alsnog kunnen worden gelegaliseerd, net als andere illegale chalets en illegale aantasting van beschermende wallen en groenstroken. Dat is de wereld op zijn kop: het overtreden van regels belonen met legalisering.”

Bezwaar

Om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, heeft Margo bij de gemeente een lijvig stuk afgeleverd, waarin zij alle bezwaren onderbouwd en nogmaals oproept tot handhaving. Dit stuk is mede ondertekend door de Natuur en Vogelwacht, de Zeeuwse Milieufederatie en Bescherm de Delta. Het knagen aan de randen van beschermd duingebied, het achteraf legaliseren van illegale bouwsels en meer stikstofbelasting door de groei van jaarronde recreatie is een sluipend proces op de Kop van Schouwen en moet stoppen, zo stelt Margo.

Zonsondergang Schouwen door Ralf Schulze
Zonsondergang Schouwen door Ralf Schulze

Zij niet hoopt dat het niet hoeft aan te komen op een rechtszaak. “Maar als het niet anders kan, dan moet het maar. De gemeente is nalatig met handhaving en duinnatuur wordt ondanks de beschermende status aangetast. Zij stelt: ”Laat de rechter zich in dat geval maar uitspreken”.

Over Stichting Duinbehoud

Stichting Duinbehoud zet zich in voor het behoud en het herstel van de Nederlandse duinen. Waar nodig komt zij in actie tegen aantastingen van de natuur in de duinen. Tevens neemt zij initiatieven voor herstel van die natuur. De Stichting Duinbehoud behartigt de belangen van de natuur en de belangen van de mensen die willen genieten van die natuur.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.