Recreatiepark de Klepperstee is van plan om te renoveren. Daarbij is het de bedoeling dat er meer aandacht komt voor het landschap. In het plan is sprake van “verbinden met en aansluiten op het omringende landschap” en “versterken van het landschap door te werken met bestaande ingrediënten, natuurlijk terreinbeheer en samenwerken met natuurorganisaties”. De uitbater van de Klepperstee en zijn landschapsarchitect hebben Groene Raad* in juni 2018 geïnformeerd en uitgenodigd mee te denken over de verdere uitwerking. Bij dit recreatiepark is het eeuwenoude cultuurlandschap met schurvelingen van belang. Schurvelingen zijn lage zandwallen die zijn aangelegd met zand dat vrijkwam bij de verlaging van akkers om dichter bij het grondwater te komen. Verder zijn een gebiedseigen beplanting en een natuurvriendelijk beheer van belang. Op 6 augustus hebben vertegenwoordigers van Groene Raad het recreatiepark nogmaals bezocht om natuur en landschap in de huidige situatie te bekijken. In september praten we verder met de staf van de Klepperstee, over de verdere uitwerking en de uitvoering. Groene Raad heeft nu een positief beeld van het renovatieplan en heeft vertrouwen in een goede landschappelijke inpassing van Buitenplaats Klepperstee.

* Groene Raad is het samenwerkingsverband van Burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Duinbehoud. Met Groene Raad willen we toeristisch recreatieve ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee kritisch volgen en onze gezamenlijke standpunten op dat gebied uitdragen.

foto: Kors Pijl

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand is leegVerder winkelen