Konijnenstand herstellen: Adviezen van onderzoeksteam

Tekst: Helm Horsten

Jasja Dekker met bloedbuisjes

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw houdt de ziekte myxomatose regelmatig flink huis onder konijnen in de duinen en is hun aantal dramatisch afgenomen. Rond 1990 kwam daar nog een andere bedreiging bij: Viraal Hemorrhagisch Syndroom (VHS).

Nog altijd gaat het niet goed met de konijnenstand in de duinen. Een groep deskundigen onderzocht welke maatregelen kunnen helpen bij herstel van de konijnenpopulatie. Zij kwamen met een praktische handleiding. Ik sprak een van de onderzoekers: dierecoloog Jasja Dekker.

Lees het complete artikel hier: https://www.duinbehoud.nl/wp-content/uploads/2023/03/21-23_2022_4-konijnenstand-herstellen.pdf

Dit artikel verscheen in kwartaalblad Duin. Wil je meer weten over de Nederlandse kust? Word donateur en ontvang Duin voortaan elk kwartaal. Of vraag een gratis proefexemplaar aan.

Gerelateerde berichten

Zullen we dit jaar weer nesten vinden van de bontbekplevier? Dit vroegen de vier vrijwilligers zich af die dit jaar de nestelende vogels in de gaten gingen houden. Vorig jaar waren de eieren van een van de twee gevonden nesten uitgekomen en hadden de vogels bij de laatste waarneming twee bijna vliegvlugge jongen grootgebracht.
Het gaat slecht met de konijnen in de duinen. Waar natuurbeschermers in de eerste helft van de vorige eeuw nog spraken over een ware konijnenplaag in de duinen, moet je nu goed zoeken om een konijn te ontdekken.
Stichting Duinbehoud ondersteunt duinbeheerders die een deel van de aangeplante naaldbossen willen omvormen naar open duingebied met kruidenvegetatie. “Het verwijderen van bomen kan heel bijzondere natuur opleveren”, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in reactie op het kappen van bomen door de gemeente Bergen.