Search
Close this search box.

Koninklijke onderscheiding voor Ruud Maarschall

Ruud Maarschall door Pierre Mettes.
Ruud Maarschall door Pierre Mettes.

Woensdagavond 22 maart reikte burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen een Koninklijke onderscheiding uit aan Ruud Maarschall. Dat was voorafgaand aan zijn laatste vergadering als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Alkmaar.

De heer Ruud Maarschall is in 1969 begonnen als docent biologie en heeft hij zich sindsdien verdienstelijk gemaakt voor de natuur. Vele mens- natuur-inclusieve en duurzame resultaten zijn er geboekt in de afgelopen jaren onder zijn leiding en of visie. Hieronder een kleine opsomming van wat Ruud Maarschall heeft betekend voor mens en natuur.

Van 2002 tot 2018 was Ruud Maarschall actief voor de gemeentelijke politiek, hij was medeoprichter en voorzitter vanaf 2002 van Natuurlijk Zijpe. Na de fusie van Zijpe met Schagen en Harenkarspel in 2013 fuseerde Natuurlijk Zijpe met Duurzaam Schagen en ging verder onder de naam Duurzaam Natuurlijk Alternatief. In 2018 is deze partij verdergegaan als Duurzaam Schagen. Ruud Maarschall maakte tot 2018 deel uit van de steunfractie Duurzaam Natuurlijk Alternatief.

Van 1985 tot 2004 was Ruud Maarschall Provinciaal directeur bij het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN), een betaalde functie. Hier ontwikkelde hij o.a. een infrastructuur voor natuur- en milieueducatie bij overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ook zette hij zich in voor professionalisering van docenten van natuur- en milieueducatie centra. Hij was initiator en voorzitter van het landelijk netwerk van bezoekerscentra samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Na zijn pensioen in 2004 is hij hiermee als vrijwilliger doorgegaan. Hij heeft daarna onder andere IVN Internationaal opgericht.

Vanaf 1998 zette Ruud Maarschall zich in, als vrijwilliger, bij Stichting Duinbehoud. Met zijn deskundigheid heeft hij een bijdrage geleverd aan activiteiten voor natuurbescherming en natuurherstel in en rond de duinen van Noord-Holland.

Van 2015 tot 2020 was Ruud Maarschall lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met de portefeuille waterketen en duurzaamheid. Daar heeft hij het Klimaat- en Energieplan ontwikkeld, waarmee het HHKN in 2025 energieneutraal kan opereren. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat de ontwikkeling van zuiveringsinstallaties om medicijnen en microplastics uit drinkwater te verwijderen vier jaar eerder in werking trad dan oorspronkelijk gepland was. Verder heeft hij zich ingezet om de bodemdaling in het veenweidegebied te stoppen.

Zowel in zijn betaalde als in zijn onbetaalde banen is Ruud Maarschall gericht geweest op het bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier, nationaal en internationaal.

De heer Ruud Maarschall is onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerelateerde berichten

Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet goedgekeurd. Vorig jaar bereikten de 27 EU-lidstaten al een akkoord over deze wet van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans.
Vanaf de veerboot fietst ik met partner naar Den Hoorn, waar duinconsulenten Sytske en Adriaan Dijksen wonen. We praten over hun passie voor de natuur, ontwikkelingen op Texel en fietsen een rondje.
Afgelopen winter was een bijzondere periode voor wat betreft de regenval. In de maanden oktober tot en met december 2023 viel er 461 mm regen, dat is extreem veel. Door deze extreme regenval steeg het grondwater in de duinen tot ongekende hoogte.