Search
Close this search box.

Kustbeschermers leggen zich niet neer bij verlengen pilot strandhuisjes Kijkduin

Kijkduin door Gerard Stolk

Verlenging proef

De gemeente Den Haag heeft besloten om de ‘proef’ met de veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand bij Kijkduin, met vijf jaar te verlengen. Het voorstel van de Haagse Stadspartij om eerst nog een uitgebreid onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur, werd niet gehonoreerd. Samen met Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, AVN, KNNV en het Zuid-Hollands Landschap neemt de NMZH nieuwe stappen.

Bouwdrift

Om grootschalige kustbebouwing te voorkomen werd in 2017 het Kustpact gesloten, met de gemeente Den Haag als één van de ondertekenaars. Desondanks is op sommige plekken de bouwdrift aan de Noordzeekust nog steeds aanwezig. De veertig houten strandhuisjes nabij Kijkduin hebben een wezenlijke impact op de natuurontwikkeling in dit kwetsbare gebied.

Natuur en milieu nauwelijks meegenomen

Nienke Schuil, regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur bij de NMZH: “Wij zijn teleurgesteld in de gemeenteraad. Er is vooral gekeken naar de economische belangen van de strandhuisjes. In de enquête die afgenomen is na de vijfjarige pilot zijn de gevolgen voor natuur en milieu niet of nauwelijks meegenomen. Er is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de afspraken die gemaakt zijn in het Kustpact, de stikstofnormering voor de beschermde Natura2000 gebieden bij de opbouw, het beheer, de verhuur en de afbouw van de huisjes. Daarnaast zijn wij voorstander van een open, ongerepte kust.”

Vervolgstappen

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Den Haag kiest voor het economisch gewin van enkelen in een zo kwetsbaar en als zodanig aanwezen natuurgebied. In de context van nieuwe wetgeving en klimaatverandering is het van groot belang dat dit soort keuzes niet meer gemaakt worden. Daarom beraden de gezamenlijke natuurorganisaties zich op vervolgstappen.

Gerelateerde berichten

De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.
Tien jaar lang is Adrie Provoost actief geweest in de werkgroep Midden-Zeeland. Een groep van vijf personen die zich onvermoeibaar inzet voor de Zeeuwse kustnatuur.