Laatste ‘woningbouwoffensief’ mislukt: Castricumse Zanderij-Noord wordt puur natuur.

De Zanderij-Noord

Gezamenlijke inzet levert natuurontwikkeling op in Castricum. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van Castricum het ruimtelijk kader voor de Zanderij-Noord vastgesteld. Daarin staan de hoofdlijnen voor natuurontwikkeling in dit huidige bollengebied.

Zanderij-Noord ligt ingeklemd tussen het stationsgebied van Castricum en duingebied van PWN. Met het besluit van de gemeente wordt het OV-knooppunt bij het station van Castricum straks een ‘Poort naar de duinen’, met voetpaden, bewegwijzering en fietsroutes. Het gebied sluit dan aan bij het bestaande duingebied en de fysieke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden blijven grotendeels behouden.

Zanderij-Noord is nu een bollengebied. Door herinrichting zorgen we samen met de gemeente Castricum en Provincie Noord-Holland, voor een sterker en gezonder duin- en natuurgebied met een rijke biodiversiteit. In het voorjaar van 2021 start PWN met het uitwerken van de inrichtingsplannen. Omwonenden, inwoners, natuurliefhebbers en andere belanghebbenden kunnen hierover meedenken. En uiteraard wordt tijdens het gehele proces zorgvuldig en intensief contact onderhouden met de grondeigenaren.

Gerelateerde berichten

Strandpalen genieten niet bepaald grote publieke belangstelling. Met zijn boek ‘Strandpalen van Nederland’ laat Martijn de Groot echter zien hoe onterecht dat is.
Imposante terreinwagens, spinnende wielen, opstuivend zand en op de achtergrond de zee. Het was een spectaculair schouwspel op het strand van Goeree-Overflakkee bij Ouddorp, op 16 en 17 september 2023.
De nieuwe KNMI’23-klimaatscenario’s laten zien wat Nederland de komende decennia mogelijk te wachten staat aan klimaatverandering. Het kan in alle seizoenen warmer worden, met meer tropische dagen en minder vorstdagen.