Search
Close this search box.

Laatste ‘woningbouwoffensief’ mislukt: Castricumse Zanderij-Noord wordt puur natuur.

De Zanderij-Noord

Gezamenlijke inzet levert natuurontwikkeling op in Castricum. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van Castricum het ruimtelijk kader voor de Zanderij-Noord vastgesteld. Daarin staan de hoofdlijnen voor natuurontwikkeling in dit huidige bollengebied.

Zanderij-Noord ligt ingeklemd tussen het stationsgebied van Castricum en duingebied van PWN. Met het besluit van de gemeente wordt het OV-knooppunt bij het station van Castricum straks een ‘Poort naar de duinen’, met voetpaden, bewegwijzering en fietsroutes. Het gebied sluit dan aan bij het bestaande duingebied en de fysieke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden blijven grotendeels behouden.

Zanderij-Noord is nu een bollengebied. Door herinrichting zorgen we samen met de gemeente Castricum en Provincie Noord-Holland, voor een sterker en gezonder duin- en natuurgebied met een rijke biodiversiteit. In het voorjaar van 2021 start PWN met het uitwerken van de inrichtingsplannen. Omwonenden, inwoners, natuurliefhebbers en andere belanghebbenden kunnen hierover meedenken. En uiteraard wordt tijdens het gehele proces zorgvuldig en intensief contact onderhouden met de grondeigenaren.

Gerelateerde berichten

Voor veel vogels breekt het broedseizoen aan, een stressvolle periode. Vogels zijn nu kwetsbaar, strandbroeders  – die hun eieren op onze stranden leggen  – zo mogelijk nog meer.
De schone energie die in de toekomst op de Noordzee wordt opgewekt, moet ergens aan land komen. Dat gebeurt via enorme aanlandplekken, grote hoogspanningsstations en met nieuwe elektriciteitsroutes over land om de stroom in te passen in het energiesysteem.
Stichting Duinbehoud spreekt haar ongenoegen uit over de door gemeente Wassenaar gekozen procedure voor de plaatsing van het kunstwerk Jericho in het Natura 2000-gebied Meijendel.